این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

web-cam

توضیحات

Using this plugin you have to add shortcode in your page now click on take picture and click on upload button, now image will be upload in wp media web_cam_media_id using this hook you can get uploaded image media id so you can customize your self like upload avtar image set product image get product image feedback many more using this plugin

for multiple form or page use pass unique slug in shortcode so when you recieve data web_cam_media_id in this action hook you can get in which page of form this media comes and put if else condition according to your requirement

web_cam_media_id use this action to get capture image id on function.php file

Supports easy scanning using an integrated webcam or camera in smartphones (Android / IOS).

Shortcode to use: [web-cam]

Parameters used within shortcode:
slug

For example: [web-cam slug="unique-slug"]

Visit My Upwork Profile-https://www.upwork.com/freelancers/~018f06972fe4607ad0

Which browsers does it support?

PC / Mac

  • Firefox
  • Chrome
  • Safari
  • Opera
  • Edge

Android

  • Chrome
  • Firefox
  • Edge
  • Opera

IOS

  • Safari

Installazione

Puoi caricare il file zip da Plugin/Aggiungi Nuovo, dal pannello di amministrazione del tuo wordpress
oppure
Estrai il file zip e rilascia il contenuto nella directory wp-content / plugins / della tua installazione di WordPress, quindi attiva la pagina Plugin da Plugins.

سوالات متداول

None

نقد و بررسی‌ها

مارچ 22, 2022
This is the only wordpress plugin which can access camera on WordPress website and take photos, and you can use in mobile also, camera supports mobile cam I used as submit user’s profile picture and product feedback or user’s verification
دسمبر 30, 2021
Una bella idea, utile anche in prospettiva WebApp ma devi concedere la scelta della fotocamera, anteriore o posteriore e, consentire il salvataggio con dei criteri, per esempio collegandolo all’utente che acquisisce l’immagine. In questo modo ci sarebbe una galleria per ogni utente. Comunque per me è un bel lavoro. Grazie per aver messo a disposizione questo modulo.
خواندن تمامی 2 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“web-cam” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “web-cam” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.