افزونه‌های بلوکی

مشاهده همه افزونه‌های بلوکی

افزونه‌های برجسته

مشاهده همه افزونه‌های برجسته

ویرایشگر کلاسیک

فعال‌سازی ویرایشگر "کلاسیک" قبلی و صفحه ویرایش نوشته به سبک قدیمی با جعبه‌های داده، TinyMCE…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 2+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

افزونه‌های بتا

مشاهده همه افزونه‌های بتا

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 300,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 15 ساعت پیش

Performance Lab

Performance plugin from the WordPress Performance Team, which is a collection of standalone performance modules.


WordPress Performance Team 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

افزونه‌های محبوب

مشاهده همه افزونه‌های محبوب

فرم تماس 7

یک افزونه فرم تماس دیگر. ساده اما انعطاف پذیر.


Takayuki Miyoshi 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Yoast SEO

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using…


Team Yoast 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

ویرایشگر کلاسیک

فعال‌سازی ویرایشگر "کلاسیک" قبلی و صفحه ویرایش نوشته به سبک قدیمی با جعبه‌های داده، TinyMCE…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش