این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Deploy Webhook Github Actions

توضیحات

DEPLOY WEBHOOK GITHUB ACTIONS PLUGIN

A WordPress plugin to manually trigger a deploy workflow via the Github Actions REST API after updating content.

FEATURE

Trigger a deploy workflow via Github Actions after updating content. Users with manage_capabilities are only allowed to perform the action from the the WordPress admin menu.

SETTINGS

Fill out the form with the data required on the Settings Page. Find a reference below:

OWNER: The username or organization name that owns the repository.
REPO: The name of the repository.
WORKFLOW_ID: You can either write the full name of your .yml file, ie. “manual-trigger-workflow.yml” or the ID of the workflow that you want to trigger. You can find the ID of a workflow by going to the “Actions” tab of your repository on GitHub, clicking on the name of the workflow, and looking at the URL of the page. The ID is the number that appears after the last forward slash in the URL.
PERSONAL_ACCESS_TOKEN: A personal access token (PAT) with the repo scope. You can create a PAT by going to “Settings” > “Developer settings” > “Personal access tokens” in your GitHub account.
REF: The name of your repository’s main branch. Important: At the moment the plugin is able to create a webhook for a workflow_dispatch trigger without inputs. This feature is planned for later versions.

TO DO

Add feature: accept inputs.

AUTHOR

Created by Nicolás di Rago.
https://www.nicolasdirago.com/

نصب

You can install “Github Actions Webhook Deploy Plugin” manually.

  • Download or clone the plugin from the repository
  • Create a .zip file
  • Login to your WordPress site and move to Plugins -> Add new -> Upload plugin
  • Upload the newly created .zip file on your machine, activate and enjoy.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Deploy Webhook Github Actions” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Deploy Webhook Github Actions” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.0.0

  • First release