این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Conpay Checkout

توضیحات

Add Conpay payment gateway to WooCommerce

This plugin adds Conpay payment gateway to WooCommerce.

It’s required that WooCommerce must be installed and active.

Descrição em Português:

Adicione o gateway de pagamento da Conpay em sua loja WooCommerce.

Compatibilidade

Compatível com versões atuais do WooCommerce.

Este plugin também é compatível com o WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil, desta forma é possível enviar os campos de “CPF”, “número do endereço” e “bairro” (para o Checkout Transparente é obrigatório o uso deste plugin).

Instalação

Confira o nosso guia de instalação e configuração do PagSeguro na aba Installation.

Integração

Este plugin funciona perfeitamente em conjunto com:

Dúvidas?

Você pode esclarecer suas dúvidas usando:

  • A nossa sessão de FAQ.

Instalação e configuração:

Instalação do plugin:

  • Envie os arquivos do plugin para a pasta wp-content/plugins, ou instale usando o instalador de plugins do WordPress.
  • Ative o plugin.

Requerimentos:

É necessário possuir uma conta na Conpay e ter instalado o WooCommerce.

Configurações do Plugin:

Com o plugin instalado acesse o admin do WordPress e entre em “WooCommerce” > “Configurações” > “Finalizar compra” > “Conpay”.

Habilite o método Conpau, adicione sua Access Key ID e sua Secret Key.

Você ainda pode definir os seguintes itens:

  • **Habilitar ou não o pagamento via cartão de crédito
  • **Definir o parcelamento máximo
  • **Habilitar ou não o pagamento via Boleto bancário

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Conpay Checkout” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Conpay Checkout” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.