این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Carla WordPress Security Plugin

توضیحات

English :

This plugin allows:

 1. Optimization of site speed.
 2. Securing sensitive files.
 3. Accurate geolocation of visitors.
 4. Change your password in your dashboard with a secure hash method.
 5. Deleting the WordPress version number.
 6. Stop enumerating users.
 7. Modifying the error message when connecting with unsuccessful authentication attempt.
 8. Hide PHP version in HTTP header.
 9. Check chmod files on your server.

Français :

Ce plugin permet:

 1. Optimisation de la vitesse du site.
 2. Sécurisation des fichiers sensibles.
 3. Géolocalisation précise des visiteurs.
 4. Modifiez votre mot de passe dans votre tableau de bord avec une méthode de hachage sécurisée.
 5. Suppression du numéro de version WordPress.
 6. Stop l’énumération des utilisateurs.
 7. Modification du message d’erreur lors d’une connexion avec tentative d’authentification échouée.
 8. Cache la version PHP qui se trouve dans l’entête HTTP.
 9. Vérification des permissions (chmod) des fichiers sensibles.

عکس‌های صفحه

 • Modifier son mot de passe par le backoffice.

 • Optimiser et protéger son serveur.

 • Géolocalisation d’un visiteur.

 • Détails de la géolocalisation.

نصب

English :

 1. Unzip plugin files and upload them under your ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Resulted names will be: ‘./wp-content/plugins/carla/*’
 3. Activate plugin at “Plugins” administration page.

Français :

 1. Extraire le dossier zip et le déposer le contenu dans le dossier /wp-content/plugins de votre installation wordpress.
 2. Le nom sera : ‘./wp-content/plugins/carla/*’
 3. Activer le plugin dans la page d’administration des plugins.

سوالات متداول

English / Français :

What do the colors mean for hash passwords?

These are the hash modes that your wordpress site takes into account.Please read the explanation on the page regarding this action.

How to delete the code generated by the form?

You must go to the “.htaccess” file of your wordpress installation.

What is the interval time for recording the same IP address ?

The IP address of a visitor registers every two hours.

Que veulent dire les couleurs pour les mots de passes hashés ?

Ce sont les modes de hashage que votre site wordpress prend en compte.veuillez lire l’explication sur la page concernant cette action.

Comment supprimer le code généré par les formulaires ?

Vous devez aller dans votre fichier “.htaccess” de votre installation wordpress.

Quel est le temps d’intervalle d’enregistrement d’une même adresse IP ?

L’adresse IP d’un visiteur s’enregistre toute les deux heures.

نقد و بررسی‌ها

خواندن تمامی 1 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“Carla WordPress Security Plugin” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Carla WordPress Security Plugin” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

Carla est un plugin qui permet de protéger votre serveur, d’optimiser sa vitesse, de changer votre mot de passe wordpress et de géolocaliser vos visiteurs.
Carla is a plugin that helps protect your server, optimize its speed, change your wordpress password and geolocates your visitors.

Version 0.1 (25/09/2017)

 • First version

Version 0.2 (25/09/2017)

 • Improvements

Version 0.3 (26/09/2017)

 • Improvements Design

Version 0.4 (26/09/2017)

 • Improvements Design

Version 0.5 (02/10/2017)

 • Improvements translation.

Version 0.6 (14/01/2018)

 • Add font + design.

Version 1.0 (20/02/2018)

 • New version + new geolocation options.

Version 1.1 (22/02/2018)

 • Add check SSL / update.

Version 1.2 (22/02/2018)

 • Add secure options.