ویرایشگر کلاسیک

فعال‌سازی ویرایشگر "کلاسیک" قبلی و صفحه ویرایش نوشته به سبک قدیمی با جعبه‌های داده، TinyMCE…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 2+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Advanced Editor Tools

Extends and enhances the block editor (Gutenberg) and the classic editor (TinyMCE).


Automattic 2+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

User Role Editor

User Role Editor WordPress plugin makes user roles and capabilities changing easy. Edit/add/delete WordPress user…


Vladimir Garagulya 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

GenerateBlocks

A small collection of lightweight WordPress blocks that can accomplish nearly anything.


Tom Usborne 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 1 روز پیش

AddQuicktag

This plugin makes it easy to add Quicktags to the html – and visual-editor.


Frank Bültge 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.11 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Colibri Page Builder

Colibri Page Builder adds drag and drop page builder functionality to the ColibriWP theme.


ExtendThemes 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 3 روز پیش

Genesis Blocks

A collection of content blocks, sections, & full-page layouts for the block editor.


StudioPress 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

WP Edit

Take complete control over the WordPress content editor.


Josh Lobe 60,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.25 بروزرسانی شده در 6 سال پیش