فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Quext

توسط themecanary.com

نگارش: 1.0.3

آخرین بروزرسانی‌: جنوری 5, 2024

نصب فعال: 60+

وردپرس نگارش: 6.3 و یا بالاتر

نگارش PHP: 7.3 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Quext is a feature-rich Full Site Editing WordPress theme and also Elementor Compatible WordPress theme to create SEO-friendly websites. Quext is speed optimized, translation ready, and mobile-friendly. You can fully customize your site with the BLock and Elementor. This theme is designed for Business, Corporate, Eudcation, Blogger and many more. Check the demo athttps://themecanary.com/themes/quext/#demos and documentation at https://themecanary.com/documentation/quext/

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

ترجمه‌ها

ترجمه Quext

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.