فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Publishtify

توسط CozyThemes

نگارش: 1.0.0

آخرین بروزرسانی‌: اپریل 23, 2024

نصب فعال: 80+

وردپرس نگارش: 5.9 و یا بالاتر

نگارش PHP: 7.0 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Introducing Publishtify, the ultimate WordPress theme tailored for bloggers, personal storytellers, tech reviewers, and intrepid travelers alike. With Publishtify, dive into a world of seamless website creation through Full Site Editing, embracing a block-based design approach that puts creativity at your fingertips. Explore more about Publishtify at https://cozythemes.com/publishtify-free-wordpress-theme-for-blogger/.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

ترجمه‌ها

ترجمه Publishtify

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.