فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Moog

توسط Ellen Bauer

پوسته جامعه

مشارکت

این پوسته توسط یک جامعه توسعه‌یافته و مورد حمایت قرار می‌گیرد.

نگارش: 1.1.1

آخرین بروزرسانی‌: فبروری 14, 2024

نصب فعال: 500+

وردپرس نگارش: 6.2 و یا بالاتر

نگارش PHP: 7.0 و یا بالاتر

With Moog, you have the canvas to create a blog that radiates your personality and stands out with a bold and fun design. Whether you're an established blogger or just starting your journey, this WordPress block theme promises a spectrum of style variations to match your vision. Unleash your creativity and redefine your blogging presence with Moog. Start building the blog you've always dreamed of, one that's bold, fun, and uniquely you.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

ترجمه‌ها

ترجمه Moog

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.