فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Manaslu

توسط themeinwp

نگارش: 1.0.2

آخرین بروزرسانی‌: اپریل 9, 2024

نصب فعال: 70+

وردپرس نگارش: 5.3 و یا بالاتر

نگارش PHP: 5.6 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Manaslu is an exciting and dynamic WordPress theme specifically crafted for travel and adventure enthusiasts. It is designed to captivate your audience and inspire them to explore the world. Whether you're running a travel blog, a tour agency, or a travel magazine, Manaslu provides all the necessary features to create an immersive and visually stunning website.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

ترجمه‌ها

ترجمه Manaslu

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.