فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Cozigo

توسط burgersoftware

این یک پوسته فرزند از CoziPress می‌باشد.

نگارش: 1.0.4

آخرین بروزرسانی‌: جنوری 16, 2024

نصب فعال: 30+

نگارش PHP: 5.6 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Cozigo is an incredibly versatile and adaptable theme, perfectly tailored to suit a diverse range of niche websites. Whether you’re in the business of Startup Agency, Business Consulting or Brand Marketing. With its clean, modern, and breathtaking design.This technology-driven theme is your ultimate launchpad for a fresh startup venture or website, promising a seamless blend of innovation and aesthetics to captivate your audience.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

ترجمه‌ها

ترجمه Cozigo

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.