فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Charitable Non Profit

توسط wpelemento

نگارش: 0.0.6

آخرین بروزرسانی‌: فبروری 6, 2024

نصب فعال: 40+

وردپرس نگارش: 5.0 و یا بالاتر

نگارش PHP: 5.6 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

The Charitable Non-Profit WordPress theme is a specialized website template created with a purpose to empower non-profit organizations to make a meaningful impact in the digital realm. This theme is an ideal tool for charitable and non-profit organizations, social initiatives, community projects, and humanitarian causes. Its design and features are tailored to help you effectively communicate your mission, engage with supporters, and raise funds. The layout and design of this theme are intentionally built to create a user-friendly and visually engaging experience. Its clean and modern aesthetic allows your non-profit's mission to take center stage, making it easy for visitors to understand and connect with your cause. The responsive design ensures that your website will appear seamlessly on a variety of devices, from desktop computers to mobile phones, allowing you to reach a broader audience. What sets the Charitable Non-Profit theme apart is its unique set of features and functionalities designed to cater specifically to the needs of non-profit organizations. These include donation forms and payment processing integration to streamline fundraising efforts, event management tools for promoting and organizing charitable events, and a blog section for sharing stories, news, and updates related to your cause. Additionally, the theme is optimized for search engines, helping potential supporters find your website more easily.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.