فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Caeliora

توسط deothemes

نگارش: 1.0.9

آخرین بروزرسانی‌: اپریل 7, 2024

نصب فعال: 90+

نگارش PHP: 7.0 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Introducing the Caeliora Blogging WordPress theme, where simplicity meets sophistication in a harmonious blend. Designed with a minimalistic aesthetic, Caeliora offers a clean and elegant canvas for bloggers seeking a timeless and distraction-free online presence.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

ترجمه‌ها

ترجمه Caeliora

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.