فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Bizfse

توسط themegrovewp

پوسته تجاری

پشتیبانی

این پوسته رایگان است اما ارتقا یا پشتیبانی تجاری مالی اضافی را ارائه می‌دهد.

نگارش: 1.3

آخرین بروزرسانی‌: فبروری 12, 2024

نصب فعال: 100+

وردپرس نگارش: 6.1 و یا بالاتر

نگارش PHP: 5.6 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Bizfse is a cutting-edge WordPress theme that harnesses the power of Full Site Editing (FSE) to give you unprecedented control over your website’s design and layout. With Bizfse, you can easily customize every aspect of your site, from headers and footers to individual page templates, all within the WordPress block editor. Say goodbye to traditional themes and hello to a new era of website design. Whether you’re a seasoned web developer or a beginner, Bizfse empowers you to create a stunning and highly personalized online presence with ease. Experience the future of WordPress themes with Bizfse. Demo https://demos.themegrove.com/biz-fse/ .

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

ترجمه‌ها

ترجمه Bizfse

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.