این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

WP Cleaner

توضیحات

删除不需要的文章,节省空间,提高速度。delete posts which don’t need any more,keep database clean and fast.

عکس‌های صفحه

  • 主界面
  • 繁体
  • English

نصب

  1. Upload the directory ‘wpcleaner’ to ‘/wp-content/plugins/’.
    上传 ‘wpcleaner’ 到目录 ‘/wp-content/plugins/’.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“WP Cleaner” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “WP Cleaner” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

2011-12-13 v1.1.5
Compatible with WordPress 3.3

2011-03-26 v1.1.4
Add Traditional Chinese Translation. (Thanks to sh2153)

2011-01-09 v1.1.3
Fix script cannot work when php ‘short open tag’ is on.

2010-11-09 v1.1.2
Fix user header already posted in redirection.

2010-11-08 v1.1.1
Fix deprecated warning of has_cap in debug mode.

2010-10-08 v1.1.0
Add English Version

2010-09-03 v1.0.3
Allow user delete ‘auto-draft’ posts.

中文更新说明:
2011-12-13 v1.1.5
修正兼容性至 3.3

2011-03-26 v1.1.4
添加繁体版。(感谢sh2153繁体化)

2011-01-09 v1.1.3
修正当php选项short open tag为on时脚本无法正常解析。

2010-11-09 v1.1.2
修正部分用户在重定向时产生头已发送的错误。

2010-11-08 v1.1.1
修正在debug模式下的wordpress会产生 “自 2.0 版本后,has_cap 的一个调用参数已不被建议使用!” 的警告。

2010-10-08 v1.1.0
英文版支持

2010-09-03 v1.0.3
允许删除auto-draft(自动保存)文章