این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Zoom for WordPress

توضیحات

Zoom for WordPress has a native WooCommerce integration, allowing you to sell webinars and register users automatically when completing checkout.

This plugin integrates with the Zoom API located at https://api.zoom.us/v2

نصب

Minimum Requirements

 • PHP 7.0 or greater is required
 • MySQL 5.6 or greater is recommended
 1. Visit Zoom Marketplace to create a new App
 2. Click create under OAuth apps
 3. User-level app
 4. Do not select publish app on Zoom App Marketplace
 5. In App Credentials, set the Redirect URL for OAuth to use your WordPress site URL with the following path appended to the end:
  /wp-admin/options-general.php?page=wp-zoom
 6. Add the same URL to the list of whitelisted URLs
 7. Use the following scopes: user_profile, webinar:read, webinar:write
 8. Define WP_ZOOM_CLIENT_ID and WP_ZOOM_CLIENT_SECRET in your wp-config.php, use the values given when creating the app from the steps above
 9. Login to WordPress, navigate to the admin dashboard and visit WooCommerce > Settings > Integrations > Zoom
 10. Proceed to authorize with Zoom

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Zoom for WordPress” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Zoom for WordPress” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.