این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

WP REST API Sidebars

توضیحات

An extension for the WP REST API that exposes endpoints for sidebars and widgets.

note: this plugin is under heavy development and will receive frequent feature updates (including documentation) so stay tuned and checkout the github repo for the latest updates

Currently supported endpoints

/wp-json/wp-rest-api-sidebars/v1/sidebars returns a list of registered sidebars

[
  {
    "name": "Sidebar Name",
    "id": "sidebar-id",
    "description": "Sidebar description...",
    "class": "sidebar-class",
    "before_widget": "<aside id=\"%1$s\" class=\"widget %2$s\">",
    "after_widget": "<\/aside>",
    "before_title": "<h1 class=\"widget-title\">",
    "after_title": "<\/h1>"
  }
]

/wp-json/wp-rest-api-sidebars/v1/sidebars/{id} returns the given sidebar

{
  "name": "Sidebar Name",
  "id": "sidebar-id",
  "description": "Sidebar description...",
  "class": "sidebar-class",
  "before_widget": "<aside id=\"%1$s\" class=\"widget %2$s\">",
  "after_widget": "<\/aside>",
  "before_title": "<h1 class=\"widget-title\">",
  "after_title": "<\/h1>",
  "rendered": "<aside id=\"widget-id-1\" class=\"widget widget_widget-id\">...",
  "widgets": [
    {
      "name": "Widget Name",
      "id": "widget-name-1",
      "classname": "widget_widget_name",
      "description": "Widget description",
      "rendered": "<aside id=\"widget-names-1\" class=\"widget widget_widget_name\">..."
    }
  ]
}

نصب

Get the content to the plugin directory and activate the plugin

note: to enable you to use any version/branch of the WP REST API plugin during this rapid development phase there is currently no good way to check if it is active. Therefore make sure that it is before you activate this plugin.

نقد و بررسی‌ها

خواندن تمامی 1 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“WP REST API Sidebars” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “WP REST API Sidebars” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

0.1.1

 • Now using a plugin specific endpoint namespace: /wp-rest-api-sidebars/v1
 • Including widgets in the /sidebars/{id} response