این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

WP REST API – Pure Taxonomies

توضیحات

Now you have no need to make additional requests to get taxonomy info (term_id, name, slug, term_group, term_taxonomy_id, taxonomy, description, parent, count, filter) from their id that is available in the default json response.

Now all available taxonomy data is available in ‘pure_taxonomies’ field from your json response. It works for all custom added taxonomies, and for custom post types.

For example in ‘wp-json/wp/v2/posts’ you can find default fields ‘categories’, ‘tags’ and name of custom added taxonomies that contain only its id. With this plugin you can also find new ‘pure_taxonomies’ field that include all available ‘categories’, ‘tags’ and custom taxonomies data.

Before:
{

categories: [
3
],
tags: [
2
],
custom_taxonomy_name: [
1
]

}

After:
{

pure_taxonomies: {
categories: [
{
term_id: 3,
name: “First category”,
slug: “first-category”,
term_group: 0,
term_taxonomy_id: 3,
taxonomy: “category”,
description: “”,
parent: 0,
count: 3,
filter: “raw”,
cat_ID: 3,
category_count: 3,
category_description: “”,
cat_name: “First category”,
category_nicename: “first-category”,
category_parent: 0
}
],
tags: [
{
term_id: 2,
name: “First tag”,
slug: “first-tag”,
term_group: 0,
term_taxonomy_id: 2,
taxonomy: “post_tag”,
description: “”,
parent: 0,
count: 2,
filter: “raw”
}
],
custom_taxonomy_name: [
{
term_id: 1,
name: “Custom Taxonomy Name”,
slug: “custom-taxonomy-name”,
term_group: 0,
term_taxonomy_id: 1,
taxonomy: “custom_taxonomy_name”,
description: “”,
parent: 0,
count: 1,
filter: “raw”
}
]
}

}

Check my other useful rest-api plugins: https://wordpress.org/plugins/tags/andrew-magik-rest-api.

نصب

 1. Double check you have the WordPress REST (v2) API installed and active
 2. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

سوالات متداول

How to add custom taxonomies into Rest API:

/**
* Add REST API support to an already registered taxonomy.
*/
add_action( ‘init’, ‘my_custom_taxonomy_rest_support’, 25 );
function my_custom_taxonomy_rest_support() {
global $wp_taxonomies;

    //Here should be a list of names of the already created custom taxonomies:
    $taxonomy_names = array(
      'clients',
      'technologies'
    );
    foreach ( $taxonomy_names as $key => $taxonomy_name ) {
      if (isset($wp_taxonomies[$taxonomy_name])) {
        $wp_taxonomies[$taxonomy_name]->show_in_rest = true;
        $wp_taxonomies[$taxonomy_name]->rest_base = $taxonomy_name;
        $wp_taxonomies[$taxonomy_name]->rest_controller_class = 'WP_REST_Terms_Controller';
      }
    }
  }
How to add custom post type into Rest API:

/**
* Add REST API support to an already registered post type.
*/
add_action( ‘init’, ‘my_custom_post_type_rest_support’, 25 );
function my_custom_post_type_rest_support() {
global $wp_post_types;

    //Here should be a name of your already created custom post type:
    $post_type_name = 'portfolio';
    if( isset( $wp_post_types[ $post_type_name ] ) ) {
      $wp_post_types[$post_type_name]->show_in_rest = true;
      $wp_post_types[$post_type_name]->rest_base = $post_type_name;
      $wp_post_types[$post_type_name]->rest_controller_class = 'WP_REST_Posts_Controller';
    }
  }
Do you have other useful REST-API plugins?

Yes, I have. You can check them by tag: https://wordpress.org/plugins/tags/andrew-magik-rest-api.

نقد و بررسی‌ها

آکتوبر 8, 2016
Works just as described and will save you a ton of time without having to make all those additional API calls
خواندن تمامی 5 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“WP REST API – Pure Taxonomies” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “WP REST API – Pure Taxonomies” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.0

 • Initial release!