این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

WP PageNavi Style

توضیحات

First i will like to say thanks to Lester ‘GaMerZ’ Chan & scribu for this beautiful wordpress page navigation plugin.

To Use this plugin you must have Wp Pagenavi plugin installed on your wordpress blog.

Links: Pagination Demo

Documentation | wp pagenavi Plugin News

نصب

To use this plugin you must install wp-pagenavi plugin first.

You can either install it automatically from the WordPress admin, or do it manually:

 1. Unzip the archive and put the wp-pagenavi folder into your plugins folder (/wp-content/plugins/).
 2. Activate the plugin from the Plugins menu.

After you installed wp-pagenavi plugin next step is to install wp-pagenavi-style plugin.

You can either install it automatically from the WordPress admin, or do it manually:

 1. Unzip the archive and put the wp-pagenavi-style folder into your plugins folder (/wp-content/plugins/).
 2. Activate the plugin wp pagenavi style from the Plugins menu.

Usage

In your theme, replace code like this:

<div class="navigation">
  <div class="nav-previous"><?php next_posts_link( __( '<span class="meta-nav">&larr;</span> Older posts', 'twentyten' ) ); ?></div>
  <div class="nav-next"><?php previous_posts_link( __( 'Newer posts <span class="meta-nav">&rarr;</span>', 'twentyten' ) ); ?></div>
</div>

with this:

<div class="navigation">
<?php wp_pagenavi(); ?>
</div>

Go to WP-Admin -> Settings -> PageNavi for configuration.

Visit [Wp PageNavi Style Documentation] (http://www.snilesh.com/wordpress-pagenavi-style-plugin/) for more details.

Changing Style

Visit [Wp PageNavi Style Documentation] (http://www.snilesh.com/wordpress-pagenavi-style-plugin/) for more details.

سوالات متداول

Installation Instructions

To use this plugin you must install wp-pagenavi plugin first.

You can either install it automatically from the WordPress admin, or do it manually:

 1. Unzip the archive and put the wp-pagenavi folder into your plugins folder (/wp-content/plugins/).
 2. Activate the plugin from the Plugins menu.

After you installed wp-pagenavi plugin next step is to install wp-pagenavi-style plugin.

You can either install it automatically from the WordPress admin, or do it manually:

 1. Unzip the archive and put the wp-pagenavi-style folder into your plugins folder (/wp-content/plugins/).
 2. Activate the plugin wp pagenavi style from the Plugins menu.

Usage

In your theme, replace code like this:

<div class="navigation">
  <div class="nav-previous"><?php next_posts_link( __( '<span class="meta-nav">&larr;</span> Older posts', 'twentyten' ) ); ?></div>
  <div class="nav-next"><?php previous_posts_link( __( 'Newer posts <span class="meta-nav">&rarr;</span>', 'twentyten' ) ); ?></div>
</div>

with this:

<div class="navigation">
<?php wp_pagenavi(); ?>
</div>

Go to WP-Admin -> Settings -> PageNavi for configuration.

Visit [Wp PageNavi Style Documentation] (http://www.snilesh.com/wordpress-pagenavi-style-plugin/) for more details.

Changing Style

Visit [Wp PageNavi Style Documentation] (http://www.snilesh.com/wordpress-pagenavi-style-plugin/) for more details.

نقد و بررسی‌ها

سپتامبر 3, 2016
I am using this plugin with customizr theme. Additionally a sidebar with widgets is used. I have detected an error on small devices: When the width of the page is small enough it’s not possible to click on the navigation buttons. Without your plugin it’s possible. I have fixed it with this: .wp-pagenavi{<?php if($options[‘align’]==’right’){echo ‘text-align: right; ‘;} elseif($options[‘align’]==’left’){echo ‘text-align: left; ‘;} else { echo ‘text-align: center; margin-left:auto !important; margin-right:auto; !important’;} ?>}
خواندن تمامی 18 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“WP PageNavi Style” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “WP PageNavi Style” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.4

 • CSS issue fixed.

1.3

 • Menu Capability options changed. Pagenvi style options will be managed by administrator only.

1.1

 • Removed CSS errors.

1.0

 • First Version Of this Plugin