این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

WP-Logs

توضیحات

WP-Logs enables developers to track system events from within the WordPress admin area; i.e., tracking user logins, new posts, comments, etc. It’s also very helpful if you need to build an API on top of WordPress and track usage to make sure everything is functioning correctly.

After installation, a ‘Logs’ tab appears in the admin panel which lists all events that have been sent to it via the simple EventLog() call (see installation for more details).

To see our other work, visit www.shockoe.com. Google Analytics code adapted from work by there4 development.

عکس‌های صفحه

 • List of logged events in the admin panel.

نصب

 • Upload files to your site’s plugin directory
 • Activate WP-Logs in the admin panel
 • Add EventLog line to your theme/plugin code

EventLog()

The EventLog call should resemble this:

$EventLog = new EventLog(array(
‘event’ => ‘Login Successful’,
‘text’ => var_export($_REQUEST,1)
));

The only required parameter is ‘event’; ‘text’ can be any value(s) you want.

Google Analytics Integration

To have your events posted to Google Analytics, add your UA code to line 25 of analytics_events.php. If you are using Yoast’s Google Analytics plugin, you can skip this step as WP-Logs will pull your UA information from the database.

Notifo Integration

WP-Logs integrates with Notifo to make it easy to receive notices of events in realtime to either your phone or desktop. The WP-Notifo plugin is required to use this functionality.

To use it, setup and configure WP-Notifo with your Notifo API keys. Then add a ‘notifo’ line to your EventLog call, e.g.:

$EventLog = new EventLog(array(
  'event' => 'New post',
  'text' => 'A user created a new post',
  'notifo' => 1
));

The last line tells WP-Logs to send this event to Notifo.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“WP-Logs” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “WP-Logs” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

0.6

 • Added WP-Notifo integration

0.5.1

 • Remove ‘Add New’ from the admin menu

0.5

 • First version of WP-Logs.