این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

WP Custom Admin Dashboard

توضیحات

Custom Admin Dashboard Plugin Description

A basic All-in-one plugin that allows users to customize the WordPress Administration dashboard. Change most options including: Dashboard widgets, Login page, Top Bar Header, Bottom Bar Footer and many other general options.

This Admin plugin was developed with ease and simplicity for end user in mind. It offers any user the ability to customize several WordPress dashboard components including:

@@ wp-login.php login page options @@

 • Uploading custom login page logo
 • Setting login page background colors
 • Uploading custom background page images
 • Adding custom login messages
 • Setting custom login logo link
 • Setting custom login logo link title
 • Setting custom login/register buttons color
 • Setting custom text color for all login page texts

@@ General options @@

 • Remove the help tab widget
 • Remove the screen options tab

@@ Widgets options @@

 • Remove/Delete “At a glance” widget
 • Remove/Delete “Welcome to WordPress!” widget
 • Remove/Delete “Quick Draft” widget
 • Remove/Delete “Recent Drafts” widget
 • Remove/Delete “Recent Activity” widget
 • Remove/Delete “WordPress Events and News” widget
 • Remove/Delete “Plugins Activity” widget

@@ Top Bar of Header options @@

 • Remove comments and edit buttons from top bar area
 • Remove wp logo from top bar area
 • Change/Customize “howdy” text to any custom text
 • Remove + New button from top bar

@@ Bottom Bar/ Footer options @@

 • Disable “Thank you for creating with WordPress” text
 • Disable WordPress version text
 • Change Thank you for creating with WordPress text to any custom text

@@Plugin Installation @@

 1. Upload customize-admin-dashboard to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress Backend
 3. Check the sharing buttons in the default posts page as well as the custom posts pages
 4. Go to the plugin settings page to customize specific options

@@ Screenshots @@

 1. Customized Login Screen ( After )
 2. Plugin login page options
 3. Plugin general options
 4. Plugin widget options
 5. Plugin header & Top Bar options
 6. Plugin footer & Bottom Bar options
 7. Plugin reset settings options

@@ Changelog @@

1.1

 • Initial release

عکس‌های صفحه

نقد و بررسی‌ها

خواندن تمامی 1 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“WP Custom Admin Dashboard” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “WP Custom Admin Dashboard” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.