این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

PayPal Express Checkout For Woo

توضیحات

Introduction

This easy to use PayPal Express Checkout for WordPress-WooCommerce site.
* Express Checkout / PayPal Credit

PayPal Express Checkout for WooCommerce

Configuring the following WooCommerce settings area to enable the PayPal Express Checkout and enter your PayPal API details:

PayPal Express Checkout interfaces with the Paypal sandbox to allow for testing. enable PayPal sandbox after You need to set up a developer test account for the sandbox at PayPal. Simply put you PayPal sandbox merchant API Username, API Password and API Signature in the WooCommerce=> Settings=> Checkout=> PayPal Express Checkout admin panel.

Direct Payment checkout button on product, cart and checkout page in your site. Your customers can use their PayPal Express Checkout.

PayPal Express Checkout for WooCommerce Extensive payment options

 • PayPal Shopping Cart Accept PayPal Express Checkout.

PayPal Express Checkout for WooCommerce Features

 • PayPal testing through SandBox.
 • Display checkout button on cart, checkout and product page.
 • Error email notifications to store admin .
 • Error display type.
 • Enable PayPal credit.
 • Enable PayPal IPN= Introduction =

This easy to use Express Checkout methods for WordPress-WooCommerce site.
* Express Checkout / PayPal Credit

PayPal Express Checkout for WooCommerce

Configuring the following WooCommerce settings area to enable the PayPal Express Checkout and enter your PayPal API details:

PayPal Express Checkout interfaces with the Paypal sandbox to allow for testing. enable PayPal sandbox after You need to set up a developer test account for the sandbox at PayPal. Simply put you PayPal sandbox merchant API Username, API Password and API Signature in the WooCommerce=> Settings=> Checkout=> PayPal Express Checkout admin panel.

Direct Payment checkout button on product, cart and checkout page in your site. Your customers can use their PayPal Express Checkout.

PayPal Express Checkout for WooCommerce Extensive payment options

 • PayPal Shopping Cart Accept PayPal Express Checkout.

PayPal Express Checkout for WooCommerce Features

 • PayPal testing through SandBox.
 • Display checkout button on cart, checkout and product page.
 • Error email notifications to store admin .
 • Error display type.
 • Enable PayPal credit.
 • Enable PayPal IPN

نصب

Automatic installation

Automatic installation is the easiest option as WordPress handles the file transfers itself and you don’t need to leave your web browser. To do an automatic install, log in to your WordPress dashboard, navigate to the Plugins menu and click Add New.

In the search field type “PayPal Express Checkout For Woo” and click Search Plugins. Once you’ve found our plugin you can view details about it such as the the rating and description. Most importantly, of course, you can install it by simply clicking Install Now.

Manual Installation

 1. Unzip the files and upload the folder into your plugins folder (/wp-content/plugins/) overwriting previous versions if they exist
 2. Activate the plugin in your WordPress admin area.

configuration

Easy steps to install the plugin:

 • Upload “woo-paypal-express-checkout” folder/directory to the /wp-content/plugins/ directory
 • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 • Go to WooCommerce=> Settings=> Checkout=> PayPal Express Checkout.= Automatic installation =

Automatic installation is the easiest option as WordPress handles the file transfers itself and you don’t need to leave your web browser. To do an automatic install, log in to your WordPress dashboard, navigate to the Plugins menu and click Add New.

In the search field type “PayPal Express Checkout For Woo” and click Search Plugins. Once you’ve found our plugin you can view details about it such as the the rating and description. Most importantly, of course, you can install it by simply clicking Install Now.

Manual Installation

 1. Unzip the files and upload the folder into your plugins folder (/wp-content/plugins/) overwriting previous versions if they exist
 2. Activate the plugin in your WordPress admin area.

configuration

Easy steps to install the plugin:

 • Upload “woo-paypal-express-checkout” folder/directory to the /wp-content/plugins/ directory
 • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 • Go to WooCommerce=> Settings=> Checkout=> PayPal Express Checkout.

نقد و بررسی‌ها

سپتامبر 26, 2017
I’ve been using this for a while now (prior to releasing it) and I’m personally loving it! Let me know if need help!
خواندن تمامی 1 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“PayPal Express Checkout For Woo” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “PayPal Express Checkout For Woo” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.0.0

 • Release Date – 25 Sep, 2017
 • First Version= 1.0.0 =
 • Release Date – 25 Sep, 2017
 • First Version