این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Visual Sound

توضیحات

Configure Visual-Sound through your administration interface\settings.
Choose a provider: soundcloud, visualdreams or visualsound for combined mode.
When supporting the plug-in you’ll get a sample widget preview!

More information can be found at http://visualsound.be

General Visual-Sound plug-in syntax:

[provider mode username location]

SoundCloud Syntax:

[soundcloud command username location]

examples:

[soundcloud track user location] opens the user/trackname

[soundcloud playtrack user location] autoplay user/trackname

[soundcloud set user location] opens the user/setname

[soundcloud playset user location] autoplay user/setname

[soundcloud dropbox user] dropbox for user

[soundcloud inbox user] inline dropbox for user

VisualDreams Syntax:

[visualdreams command username location/object]

examples:

[visualdreams open user object] opens the user/object or location

[visualdreams license user object] opens licensing for user/object or location

[visualdreams fetch user object] fetches the user/object

[visualdreams identify user object] identifies user through object

VisualMIX Syntax:

[visualmix command username location|object]

VisualMIX examples:

Same commandline as SoundCloud & VisualDreams combined. In further versions there
might be added services or providers.

نصب

  1. Download VisualSound plugin
  2. Unzip
  3. Copy to your ‘/wp-content/plugins’ directory
  4. Activate plugin

You can find full details of installing a plugin on the plugin installation page

The new syntax depends on the sound provider. This to keep the operation language as natural as possible towards the end-user using the applet. The pre-v1.0 syntax was a little bit confusing.

the provider can be set through the administration menu.

[provider mode username location]

VisualSound Compatibility Mode:

This old syntax is only as reference, for up-date purpose or when “visualsound” compatibility mode has been set.

[visualsound user dropbox] opens your SoundCloud dropbox

[visualsound user track name] opens the trackname (use playtrack to autostart)

[visualsound user set name] opens the set (use playset to autostart)

[visualsound user visualdreams location] opens VisualDreams API

[visualsound user artistplugme location] opens ArtistPlug.ME API

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Visual Sound” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Visual Sound” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.