این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

TomS reCAPTCHA

توضیحات

Integrated Google ReCaptcha for WordPress. Protect the login, register, lostpassword and comment forms. Support Woocommerce, Ultimate Member and more popular forms.
Google reCAPTCHA is a free service that protects your site from spam and abuse. It uses advanced risk analysis techniques to tell humans and bots apart.

Features

Go to Google reCAPTCHA to get the Site key and Secret key.

reCAPTCHA Type:

 • reCAPTCHA v3
 • reCAPTCHA v2 Checkbox
 • reCAPTCHA v2 Invisible

Supported Form List

Option settings

 • Verify API : Google.com/Recaptcha.net —Notice:— Some country can not use Google verify API, that means Google verify API will not work, even using vpn. If google.com not work try use Recaptcha.net
 • reCAPTCHA v2 (Checkbox) Theme: Light/Dark
 • reCAPTCHA v2 (Invisible) Badge: Bottom Right/Bottom Left

Custom reCAPTCHA Language

Translation ready

Translations

Reliance upon any non-English translation is at your own risk; TomS reCAPTCHA can give no guarantees that translations from the original English are accurate.

We recognise and thank those mentioned at https://toms-caprice.org/translations for code and/or libraries used and/or modified under the terms of their open source licences.

عکس‌های صفحه

 • TomS reCAPTCHA settings page

 • Wordpress default register form reCAPTCHA v2 Checkbox light Theme

 • Wordpress default register form reCAPTCHA v2 Checkbox dark Theme

 • Wordpress default register form reCAPTCHA v2 Checkbox Verify

 • Wordpress default register form reCAPTCHA v3

 • Wordpress default register form reCAPTCHA v3 Badge

 • Wordpress default register form reCAPTCHA v2 Invisible

 • Wordpress default register form reCAPTCHA v2 Invisible Badge

 • Wordpress default login form reCAPTCHA v3

 • Wordpress default login form reCAPTCHA v2 Checkbox light Theme

 • Wordpress default login form reCAPTCHA v2 Checkbox dark Theme

 • Wordpress default login form reCAPTCHA v2 Invisible Badge

 • Wordpress default login form reCAPTCHA v3 Badge

 • Wordpress default lostpassword form reCAPTCHA v3 Badge

 • Wordpress default lostpassword form v2 Invisible Badge

 • Wordpress default lostpassword form v2 Checkbox light Theme

 • Wordpress default lostpassword form v2 Checkbox dark Theme

 • Wordpress default comment form reCAPTCHA v3 Badge

 • Wordpress default comment form v2 Invisible Badge

 • Wordpress default comment form v2 Checkbox light Theme

 • Wordpress default comment form v2 Checkbox dark Theme

 • Ultimate Member Login form v2 Checkbox light Theme

 • Ultimate Member Login form v2 Checkbox passed

 • Ultimate Member register form

 • Ultimate Member password reset form

 • Woocommerce My account page login form and register form

 • Woocmmerce lostpassword form

 • Woocmmerce Custom register form

 • Woocmmerce checkout page Billing form and login form

 • Woocmmerce checkout page Billing form

 • Woocommerce product reviews form

سوالات متداول

Why the captcha not show in the login form ?

Go to Admin Panel -> TomS WP -> TomS reCAPTCHA -> check the Login form and click Save Change.

نقد و بررسی‌ها

خواندن تمامی 1 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“TomS reCAPTCHA” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“TomS reCAPTCHA” به 6 زبان ترجمه شده است. با تشکر از مترجمین برای همکاری و کمک‌هایشان.

ترجمه “TomS reCAPTCHA” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

The TomS reCAPTCHA is the best place to learn in more detail about any important changes.

1.2.0 – 29/Mar/2023

 • NEW: Added Contact Form Block plugin support
 • Tweak: WordPress 6.2 compatibility
 • Tweak: Woocommerce 7.5.1 compatibility
 • Tweak: Ultimate Member 2.5.4 compatibility
 • Tweak: Contact Form Block 0.3.0 compatibility

1.1.3 – 1/Nov/2022

 • Tweak: Improve reCAPTCHA v2 Invisible in Woocommerce Billing page
 • Tweak: WordPress 6.1 compatibility
 • Tweak: Woocommerce 7.0.0 compatibility
 • Tweak: Ultimate Member 2.5.1 compatibility
 • Tweak: update shortcode [toms_woo_register_form] source code to new version of Woocmmerce
 • Tweak: update new brand logo

1.1.2 – 17/Apr/2022

 • FIX: reCAPTCHA v3 “Error-codes: timeout-or-duplicate” in Woocommerce Billing page
 • Tweak: WordPress 5.9.3 compatibility
 • Tweak: Woocommerce 6.4.1 compatibility
 • Tweak: Ultimate Member 2.3.1 compatibility

1.1.1 – 04/Mar/2022

 • Tweak: WordPress 5.9.1 compatibility
 • Tweak: Woocommerce 6.2.1 compatibility

1.1.0 – 22/Dec/2021

 • New: Support Woocmmerce Login form, register form, lostpassword form and checkout Billing form.
 • New: Support Ultimate Member Login form, register form, lostpassword form.
 • New: Add a shortcode [toms_woo_register_form] support custom woocommerce register page.
 • Style improve.
 • Compatible Woocommerce 6.0
 • Compatible WordPress 5.8.3

1.0.0 – 31/Dec/2021

 • Initial release

Older changes are found in the changelog.txt file in the plugin directory.