ویرایشگر کلاسیک

فعال‌سازی ویرایشگر "کلاسیک" قبلی و صفحه ویرایش نوشته به سبک قدیمی با جعبه‌های داده، TinyMCE…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 2+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Disable Gutenberg

Disable Gutenberg Block Editor and restore the Classic Editor and original Edit Post screen (TinyMCE,…


Jeff Starr 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

GenerateBlocks

A small collection of lightweight WordPress blocks that can accomplish nearly anything.


Tom Usborne 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 3 روز پیش

Crowdsignal Forms

The Crowdsignal Forms plugin allows you to create and manage polls right from within the…


Automattic 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.4 بروزرسانی شده در 10 ماه پیش

Genesis Blocks

A collection of content blocks, sections, & full-page layouts for the block editor.


StudioPress 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش