ووکامرس

همه چیزهایی که برای راه اندازی یک فروشگاه آنلاین در عرض چند روز و درحال…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 3 روز پیش

TI WooCommerce Wishlist

Boost your sales with a free WooCommerce Wishlist feature. Let your customers save and share…


TemplateInvaders 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.4 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Download Manager

This File Management & Digital Store plugin will help you to control file downloads &…


W3 Eden, Inc. 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

Download Monitor

Download Monitor is a plugin for uploading and managing downloads, tracking downloads and displaying links.


WPChill 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 5 روز پیش

Payer for WooCommerce

Payer for WooCommerce is a plugin that extends WooCommerce, allowing you to take payments via…


Krokedil 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.0 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

TrulyLegit | TrulyBadge

Build an instant assurance of trust with Truly Legit’s trust badges & turn distrusting online…


Truly Legit کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.4 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش