S3 Spaces Sync

This plugin is allow you to synchronize your WordPress media library with DigitalOcean Spaces.


Aris Ripandi 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.21 بروزرسانی شده در 5 سال پیش