فرم تماس 7

یک افزونه فرم تماس دیگر. ساده اما انعطاف پذیر.


Takayuki Miyoshi 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Visual Form Builder

Build beautiful, fully functional contact forms in only a few minutes without writing PHP, CSS,…


Matthew Muro 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.8 بروزرسانی شده در 2 سال پیش