این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Simple Archive Generator

توضیحات

A very simple (to use and configure), yet powerful, plug-in to generate a list (by category) of all posts.
It’s simple because there is no fancy formatting, complex configuration or other ‘noise’, just a sensible archive list of all your posts! All that’s required is to include this <!-- simple_archive --> on a page (or post). How simple is that?

  • Posts can be listed under every category, or just the first category they are filed under.
  • Categories can be hierarchically listed.
  • Categories can be sorted alphabetically or by creation order, while posts are listed chronologically.
  • A comment count for each post can be displayed.
  • Also, some simple statistics may also be shown.

Internationalisation

The Simple Archive generator provides support for language translation. Ensure WPLANG is set in your wp-config file. Then use the simple-archive.pot template to create a .po translation for your language, this then needs compiling to create a .mo file. For example, a German translation (simple-archive-de.po) is provided thanks to Ingo Terpelle at http://www.xing.com/profile/Ingo_Terpelle

نصب

  • Just put the plug-in into your plug-in directory and activate it.
  • Then include <!-- simple_archive --> on a page (or post) to have your simple archive displayed.
  • There are a few options, which are self explanatory, just visit Options -> Simple Archive in WordPress’ administration pages if you want to change the defaults.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Simple Archive Generator” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Simple Archive Generator” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.