این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Redirector

توضیحات

Redirect posts, pages or any custom post type to a different url.

Hooks

Actions

 • redirector_uninstall – Runs on plugin deinstall
 • redirector_metabox_begin – Begin redirector meta box
 • redirector_metabox_end – End redirector meta box
 • redirector-modal-search-begin Begin redirector modal
 • redirector-modal-search-end End redirector modal

Filters

 • redirector-redirect-url – Alter the query string that is appended to redirect url
 • redirector-status-code – Redirect status code; default 301
 • redirector-recent-posts – Alter redirector recent posts query
 • redirector-search-query – Alter redirector search query
 • redirector-meta – Alter Redirector meta save

Update Notice

In version 3+ I’ve changed the database handling of storing the post meta data.
This results in that you have the visit the backend once after updating the plugin.
The function maybe_update() will handle the transition from the old structure to the newer one.
There shouldn’t be any problem updating the plugin, if so please contact me!

عکس‌های صفحه

 • Meta box – No redirection
 • Meta box – Select post ( any post type )
 • Modal box – Select post ( any post type ) with most recent posts
 • Modal box – Search post ( any post type )
 • Meta box – Selected post ( any post type )
 • Meta box – Custom URL
 • Meta box – First child element
 • Meta box – SSL

نصب

 • Put the plugin file in your plugin directory and activate it in your WP backend.
 • Go to edit a page
 • Scroll down to ‘Redirector’ meta box
 • Select a WordPress page of you installation or enter a valid URL or select the ‘first child page’

سوالات متداول

Installation Instructions
 • Put the plugin file in your plugin directory and activate it in your WP backend.
 • Go to edit a page
 • Scroll down to ‘Redirector’ meta box
 • Select a WordPress page of you installation or enter a valid URL or select the ‘first child page’
Where can I get support or report bugs?

Please use the github to report bugs or add feature requests!

How can I activate Redirector for other post types beside pages?

Simple add the post type support for it via add_post_type_support( 'post', 'redirector' )

نقد و بررسی‌ها

خواندن تمامی 7 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“Redirector” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“Redirector” به 1 زبان ترجمه شده است. با تشکر از مترجمین برای همکاری و کمک‌هایشان.

ترجمه “Redirector” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

3.0.1

 • Fix: Checked checkbox for no redirection
 • Fix: Prevent empty redirects
 • Fix: Compability with Cachify

3.0.0

 • Added: Search post object for post redirect type
 • Added: Redirect preview
 • Added action: redirector-update
 • Added action: redirector-modal-search-begin
 • Added action: redirector-modal-search-end
 • Added filter: redirector-recent-posts
 • Added filter: redirector-redirect-url
 • Added filter: redirector-status-code
 • Added filter: redirector-meta
 • Enhancement: New Redirector UI
 • Removed Filter: redirector_redirect
 • Removed Filter: redirector_status
 • Removed Filter: redirector_types

2.0.3

 • Added more arguements to the hooks
 • Added README.md

2.0.2

 • Filter ‘redirector_status’ added
 • Uninstall routine activated
 • Code readability increased

2.0.1

 • Enhancement: Cleanup
 • Fix: Minor typos
 • Fix: Metabox is displayed correctly on new post

2.0

 • Core function rewritten
 • Updated JS/CSS
 • Fully extendable with filters and actions
 • Custom Post Type Support
 • New redirect Method (HTTPS)
 • Moved files into folders

1.2

 • Moved the code into class

1.1

 • Proper multilanguage support
 • CSS moved to redirector.css
 • JS moved to redirector.js