این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Rbl-Navigator

توضیحات

Rbl-Navigator is a treeview menu widget with this plugin you can add a treeview menu for you WP bookmarks, last news, last news by categories and more..

Usage

Define all widget parameters :
– Title : widget title
– Data : Treeview definition
– Image Base : Base image directory (and image prefix) default img/ot
– Separator : Data seperator default ‘ ‘
– Max size : max item title size (char length)

**Example 1 : **
0 Home 14 /fr/index.php ?Welcome
0 %%LAST-5 Last news 1
0 %%CAT-19,20-5 Mes categs 19 et 20 1
0 %%CAT-4-5 Ma categ 4 -1
0 %%LNK-Java-10 Java-Links -1
0 A propos 19 /fr/?p=2

Liste 5 last news
and 5 last news in categories 19 and 20 (with icon 1)
and 5 last news in categories 4 without “ma categ “item (icon = -1)
and 10 last bookmarks in java categories

**Example 2 : **
0 Home 14 /fr/index.php ?Welcome
0 %%LAST-5 Last news 1
0 %%CAT-ALL-3 All categories 1
0 %%LNK-ALL-10 All categories 1
0 A propos 19 /fr/?p=2

Liste 5 last news
and 3 last news in all categories
and all bookmarks

**Example 2 : **
0 Home 14 /fr/index.php ?Welcome
0 %%LAST-5 Last news 1
0 %%REP-/www/webdir/fr/tliste/-tliste/ Liste repertoire 1

Liste 5 last news
and
liste all file (and directory) in /www/webdir/fr/tliste/ and use prefix url “tliste/”

1.1.0

Add bookmarks / links support
Converts and tests for 2.8.x
Bug correction with sub-categories

1.0.0

First internal release

عکس‌های صفحه

  • Sample Widget screen
  • Widget parameters

نصب

  1. Upload rbl-navigator.zip to your WordPress plugins directory, usually wp-content/plugins/ and unzip the file. It will create a wp-content/plugins/rbl-navigator/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Add “Tliste Navi” widget in your sidebar.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Rbl-Navigator” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Rbl-Navigator” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.