این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

R3DF Multisite Language Indicator

توضیحات

A plugin that adds language indicators, either a flag, locale or language, beside the site title of sites to help identify similarly
named sites in multilingual multisites. This is most helpful in sites with admin language selectors, where the admin language does not
reflect the site language.

There is a French translation of this plugin included. The French translation was created mostly to test the localization of the plugin.
It’s a “machine” translation, and as a result, not very good. If you can improve it, or provide translations for other languages, please let me know.

عکس‌های صفحه

 • Flag indicators.
 • Flag indicators and locale indicators.
 • Language indicator.
 • User profile settings.
 • Plugin options.

نصب

The easy way:

 1. To install this plugin, click on “Add New” on the plugins page in your WordPress dashboard.
 2. Search for “R3DF Multisite Language Indicator”, click install when it’s found.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 4. Configure the plugin in the settings page.

The hard way:

 1. Download the latest r3df-multisite-language-indicator.zip from wordpress.org
 2. Upload r3df-dashboard-language.zip to the /wp-content/plugins/ folder on your web server
 3. Uncompress r3df-multisite-language-indicator.zip (delete r3df-multisite-language-indicator.zip after it’s uncompressed)
 4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 5. Configure the plugin in the settings page.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“R3DF Multisite Language Indicator” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“R3DF Multisite Language Indicator” به 1 زبان ترجمه شده است. با تشکر از مترجمین برای همکاری و کمک‌هایشان.

ترجمه “R3DF Multisite Language Indicator” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

Version 1.0.12

 • Replaced the deprecated function wp_get_sites() in uninstall – REQUIRES WordPress 4.6+
 • No functionality changes, use 1.0.10 for WP < 4.6

Version 1.0.11

 • Replaced the deprecated function wp_get_sites() – REQUIRES WordPress 4.6+
 • No functionality changes, use 1.0.10 for WP < 4.6

Version 1.0.10

 • More internationalization updates

Version 1.0.9

 • A couple of minor fixes
 • Language file updates

Version 1.0.8

 • Code improvements
 • A couple of minor fixes
 • Language file updates

Version 1.0.7

 • Language file updates

Version 1.0.6

 • Reverted shortform ternary operator incompatible with php 5.2

Version 1.0.5

 • moved user options to user profile page
 • fixed bug which added extraneous flag to toolbar if user was not a part of a site
 • fixed bugs in uninstall

Version 1.0.4

 • Options refactoring – switched display options to user

Version 1.0.3

 • Options refactoring – made most of them global

Version 1.0.2

 • Reverted shortform ternary operators incompatible with php 5.2

Version 1.0.1

 • Code refactoring

Version 1.0.0

 • initial release