این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Premium Posts

توضیحات

Want to add a special message or ad code to your most popular blog posts? This plugin enables you to do just that!

 1. Install and activate the plugin via WP-Admin > Plugins.
 2. Mark your top posts as “Premium” using a checkbox in the Post Editor.
 3. Go to WP-Admin > Settings > Reading and edit your premium post message.
 4. Choose to place your message above or below the post content, or place it manually using the <?php premium_posts(); ?> template tag inside The Loop.

This plugin also adds the conditional tag is_premium_post() for use in your theme template files. You can use it to test if a specific post is marked as premium by passing the post ID (or post object) as a parameter.

Example:

<?php if ( is_premium_post( $post_id ) ) { ?>

  <?php echo get_the_title( $post_id ); ?> is a premium post!

<?php } ?>

عکس‌های صفحه

 • A Premium Post checkbox is added to the publish metabox in the post editor screen.
 • A Premium Post column is added to the post admin table.
 • A Premium Post checkbox is added to the Quick Edit menu on the post admin table.
 • Plugin options are added to WP-Admin > Settings > Reading.

نصب

 1. Install and activate the plugin via WP-Admin > Plugins.
 2. Mark your top posts as “Premium” using a checkbox in the Post Editor.
 3. Go to WP-Admin > Settings > Reading and edit your premium post message.
 4. Choose to place your message above or below the post content, or place it manually using the <?php premium_posts(); ?> template tag inside The Loop.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Premium Posts” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Premium Posts” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

2.3

 • Security update: Added data sanitization to plugin settings displayed in form fields on settings page.

2.2.2

 • Bug fix: resolved undefined index error in WP-Admin > Posts > Add New.

2.2.1

 • Bug fix: save_post() method was throwing an error in the QuickPress dashboard widget.
 • Renamed premium_post_message() method to the more semantic get_post_message().
 • Clarified some inline documentation.

2.2

 • Security update: Added settings field sanitization callback.

2.1

 • Added plugin settings to WP-Admin > Settings > Reading for easy management of premium & standard post messages.
 • Added premium_posts() template tag for manual placement of premium/standard post message.

2.0.1

 • Added term filter for Standard posts in Posts admin table.

2.0

 • Updated version uses a hidden taxonomy to mark posts as premium.
 • Added a column to the Posts admin table.
 • Added a checkbox to the Quick Edit menu.
 • Added term filter for premium posts in Posts admin table.
 • Cleaned up code by moving functions into a singleton class.
 • Added a .pot file for localization.

1.0

 • Initial release stored post IDs of premium posts as an array in the options table.