این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Pinyin Permalinks (拼音链接)

توضیحات

 1. 本插件兼容 WordPress 英文友好 permalink;
 2. 插件仅对标题中的中文字符进行友好转换,字典范围为 GB2312 全码表约7000个汉字;
 3. 使用分词符连接拼音便于人眼分辨;
 4. 非码表汉字会被忽略,如果标题里使用了特别的繁体汉字,可能需要手动为这些汉字添加拼音。
 5. WP3.31 前的版本,如果选择“- 减号”做连接符,将会影响小工具 Widget 设置。请先关闭插件,设置好小工具后再开启。
 6. 由于本插件需对汉字起作用,所以用户都能正常阅读汉字。故取消了双语说明。

عکس‌های صفحه

 • ‘/thunk/screenshot-1.png’
 • ‘/thunk/screenshot-2.png’

نصب

 1. 在 WordPress 的’添加新插件’ 页里搜索 ‘Pinyin Permalink’
 2. 选择 ‘安装插件’,然后再选择 ‘启用插件’

或者

 1. 下载并解压 ‘pinyin-permalink’ 压缩包到 ‘/wp-content/plugins/’ 目录下
 2. 在 WordPress 的 ‘插件’ 菜单项里启用

سوالات متداول

暂时没有FAQ

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Pinyin Permalinks (拼音链接)” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Pinyin Permalinks (拼音链接)” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

2.1

 • 修复设置页面一处小错误。

2.0

 • 增加设置页面,可以对插件进行一些配置。

1.2

 • 修复BUG: WP过滤器在小工具页面也工作了,为了避免影响小工具设置不再自动修改标题里的”-“

1.1

 • 将翻译字符集扩展至整个 GB2312 码表范围大约包括 7000 个汉字

1.0

 • 第一版
 • 可以翻译 GB2312 的一级汉字约 3750 个