این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Page Cache on Cloudflare

توضیحات

The plugin is an improved version of the “Cloudflare Page Cache” plugin. The plugin does not cache pages for logged-in users by default. You can disable caching for some URLs and for users with certain cookies (use the constants BYPASS_COOKIES_EXTRA and NON_CACHEABLE_URLS_EXTRA for the settings).
For the plugin to work, you need to have a Cloudflare account with special settings. To purge the cache by the button, you need to set Cloudflare API settings in the plugin (CF_EMAIL – From https://dash.cloudflare.com/profile, CF_API_KEY – Global API Key from https://dash.cloudflare.com/profile, CF_ACCOUNT_ID, CF_NAMESPACE_ID).
In the Сloudflare account, you need to create a worker, for details go https://github.com/palessit/cloudflare-cache-page. The plugin can preload cache on Cloudflare.

نصب

You can install the plugin from the WordPress Dashboard:
– Visit “Plugins” Add New;
– Search for “Page Cache on Cloudflare”
– Download and activate the plugin
– Set Cloudflare API settings CF_EMAIL, CF_API_KEY, CF_ACCOUNT_ID, CF_NAMESPACE_ID. Use environment variables or edit the file inc/cf-page-cache.php.
– Set the constans BYPASS_COOKIES_EXTRA (eg “wp-|wordpress”) and NON_CACHEABLE_URLS_EXTRA (eg “/dist/|/go/|/tours”) if you need. Use environment variables or edit the file inc/cf-page-cache.php.
– To manage preload cache use environment variables or edit the file inc/cfpc-class-preload-cache.php. If you need disable preload cache then set variable CF_IS_PRELOAD_CACHE as false and deactivate-activate plugin. To define how many page per minute will be cached use variable CF_PRELOAD_CACHE_PAGE_PER_MINUTE (by default 50 pages per minute).

سوالات متداول

A question that someone might have

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Page Cache on Cloudflare” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Page Cache on Cloudflare” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.0