این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Native Lazyload + Polyfill

توضیحات

Minimalistic lazyloading, loads images as they come into view. Adds native lazyloading to all images and embeds (Chrome) and adds a polyfill (1.07 KiB gzipped) to make it work in all browsers.

How it works technically (if you care)

 • Adds loading="lazy" to all <img> and <iframe> inside the_content and other areas.
 • Also wraps <img>, <iframe> and the content of <pictures> in <noscript>.
 • Adds the loading-attribute-polyfill to do its magic in JavaScript.

Feedback/Help is very welcome.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Native Lazyload + Polyfill” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Native Lazyload + Polyfill” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

2019-10-11 – 1.1.0

 • Fix: Never wrap a element if its already inside any noscript tag.

2019-10-07 – 1.0.3

 • Fix: Recent releases did not contain vendor folder.

2019-10-07 – 1.0.1

 • Improved: Put load="eager" on the first element in the_content.

2019-09-28 – 0.9.13

 • Improved: Allow duplicate IDs in HTML

2019-09-01 – 0.9.12

 • Fix: Release did not contain vendor folder. (Release automation script bug)

2019-09-01 – 0.9.11

 • Improved: better variable name for some code.

2019-09-01 – 0.9.10

 • Improved: Do not fail on weird data types, just cast to string.

2019-08-30 – 0.9.9

 • Fixed: Prevent return of null on the_content filter.
 • Improved: Return early if there is no HTML to be filtered.

2019-08-30 – 0.9.8

 • Improved: Make it work everywhere, skip the wp_body_open thing for now.

2019-08-30 – 0.9.7

 • Fixed: Switched HTML Parsing lib to ivopetkov/html5-dom-document-php native and other libs have many issues and are poorly maintained. This means PHP 7.0+ is needed now
 • Improved: Added more filters.

2019-08-28 – 0.9.3

 • Fixed: Picture tag noscript inner wrapping was not correctly working, QueryPath is now used for HTML modification as PHP DOM and other libraries I tried choked on HTML5 and (nested) noscript tags.

2019-08-28 – 0.9.2

 • Improved: Filtering the_content, at very late time.
 • Improved: Cachebust JS if WP_DEBUG is on.

2019-08-28 – 0.9.1

 • Release