این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

My Upload Images

توضیحات

This plugin create the metabox with the media uploader into any post types. In the metabox, You can drag images into any order you like. The IDs and the order of images will put on record in the customfield of your posts as array.

Attention

Available only for WordPress 4.0+.

عکس‌های صفحه

 • Select post types you’d like to display metabox.
 • Just upload and sort images.

نصب

 1. Copy the ‘my-upload-images’ folder into your plugins folder.
 2. Activate the plugin via the ‘Plugins‘ admin page. The plugin requires the setup of selecting post_types which you want to add metabox.

Example usage

The image IDs are stored in [‘my_upload_images’] custom field. When to output the IDs into your template file, write codes like below.

Output images and links.
ID, ‘my_upload_images’, true );
if ( $my_upload_images ): foreach( $my_upload_images as $img_id ):
$full_src = wp_get_attachment_image_src ($img_id,’fullsize’);
if ( !$full_src ) continue;
echo
‘.wp_get_attachment_image ($img_id,’thumbnail’).’‘.”\n”;
endforeach; endif;
?>

Output images and links with attributes.
ID, ‘my_upload_images’, true );
$slider = ”;
if ( $my_upload_images ):
foreach( $my_upload_images as $img_id ):
$full_src = wp_get_attachment_image_src ($img_id,’fullsize’);
if ( !$full_src ) continue;
$file = get_post( $img_id );
$img_title = $file->post_title; // title
$img_caption = $file->post_excerpt; // caption
$img_desc = $file->post_content; // desctiprion
$img_alt = get_post_meta( $img_id, ‘_wp_attachment_image_alt’, true ); // alt
$thumb_src = wp_get_attachment_image_src ($img_id,’thumbnail’);
$slider .=
“\t”.’

 • ‘.”\n”.
  “\t\t”.’‘.”\n”.
  “\t\t\t”.”.”\n”.
  ( $img_title ? “\t\t\t”.”.$img_title.”.”\n” : ” ).
  ( $img_desc ? “\t\t\t”.”.wpautop( $img_caption ).”.”\n” : ” ).
  “\t\t”.’
  ‘.”\n”.
  “\t”.’
 • ‘.”\n”;
  endforeach;
  echo ‘

   ‘.”\n”.$slider.’

  ‘.”\n”;
  endif;
  ?>

  Attention

  The custom field doesn’t have multiple values, it just has become an array in a single value. When you call them with ‘get_post_meta’ function, do not set the third parameter to ‘false’.

  نقد و بررسی‌ها

  خواندن تمامی 3 نقد و بررسی‌

  توسعه دهندگان و همکاران

  “My Upload Images” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

  مشارکت کنندگان

  “My Upload Images” به 1 زبان ترجمه شده است. با تشکر از مترجمین برای همکاری و کمک‌هایشان.

  ترجمه “My Upload Images” به زبان شما.

  علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

  کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

  گزارش تغییرات

  1.4.1

  14.Mar.2017. Fixed behavior of custom wp.media.

  1.4.0

  25.Feb.2017. Add image metadata editor. Fix TypeError of wp.media.js.

  1.3.9

  29.Dec.2016. Fix a conflict of edit_form_after_title.

  1.3.8

  12.May.2016. Add limit max number of registerable images. Fix display on preview. Change Text Domain.

  1.3.7

  16.Nov.2015. Add edit buttons on images. Rename functions to avoid name conflict. Some bug fixes, accessibility improvements and translation updates.

  1.3.6

  18.Oct.2015. Bug fix.

  1.3.5

  11.Oct.2015. Bug fix.

  1.3.4

  12.Sep.2015. Add caption on thumbnail. Unite multiple option values into an array.

  1.3.3

  07.June.2015. Add selector of position of metabox.

  1.3.2

  10.May.2015. Auto generate post thumbnail by plugin.

  1.3.1

  15.Jan.2015. Fixed Javascript.

  1.3

  10.Jan.2015. First public version Release.

  1.0

  25.Apr.2014. Initial Release.