این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

MW WP Hacks

توضیحات

MW WP Hacks is plugin to help with development in WordPress.

 • Add Google Plus ID field in user profile page. IF input, echo <link rel=”author” /> in <head>.
 • Custom Feed into any post types.
 • Custom text after excerpt.
 • Add Google Plus ID field in management page. IF save this, include <link rel=”publisher” /> in <head>.
 • Add Facebook AppID field in management page. IF save this, include <div id=”fb-root”></div> any more.
 • Add GA Tracking ID field in management page. IF save this, include Google Analytics tag.
 • Add UA Tracking ID field in management page. IF save this, include Universal Analytics tag.
 • Add OGP & Twitter Cards setting.
 • Add Google Site Verification setting.
 • Add Meta description setting.
 • Include any social scripts. ( Facebook, Twitter, Hatena Bookmark, Google+1 )
 • Define widget areas.
 • Define custom thumbnail sizes.
 • Fix wp_title in the case of japanese.
 • You can setting that custom post type to disable a single page.
 • You can setting that posts per page for custom post type.
 • Useful method: MW_WP_Hacks::pager();
 • Useful method: MW_WP_Hacks::get_top_parent_id();
 • Useful method: MW_WP_Hacks::is_custom_post_type();
 • Useful method: MW_WP_Hacks::the_local_nav(); There is the shortcode [local_nav]
 • Useful method: MW_WP_Hacks::the_bread_crumb();
 • The Class that Register Custom Post Type and Custom taxonomy.
  ‘‘‘
  $Manage_Custom_Post_Type = new MW_WP_Hacks_Manage_Custom_Post_Type();
  $Manage_Custom_Post_Type->custom_post_type( ‘新着情報’, ‘news’,
  array( ‘title’, ‘editor’, ‘author’, ‘excerpt’, ‘comments’, ‘revisions’, ‘thumbnail’ ),
  array( ‘has_archive’ => false )
  );
  $Manage_Custom_Post_Type->custom_taxonomy( ‘新着カテゴリー’, ‘news-category’, array( ‘news’ ),
  array( ‘hierarchical’ => true )
  );
  $Manage_Custom_Post_Type->init();
  ‘‘‘
 • etc…

نصب

 1. Upload MW WP Hacks to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Do setting in settings page.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“MW WP Hacks” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “MW WP Hacks” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.3.6

 • Refactoring bread crumb.
 • Refactoring local navigation.
 • Add shortcode [local_nav]
 • Add Twitter Cards setting.

1.3.5

 • Fixed a bug that posts per page setting are not reflected in taxonomy archive page.

1.3.4

 • Add setting that taxonomy archive to be disabled.

1.3.3

 • Fixed a bug that widget does not display.

1.3.2

 • Fixed a bug that sometimes incorrect fb:app_id is output.

1.3.1

 • Add “Use default” option in posts per page for custom post type settings.

1.3.0

 • Remove feature: Taxonomy archive to be disabled
 • Add setting that posts per page for custom post type.

1.2.0

 • Add setting that taxonomy archive to be disabled.

1.1.0

 • Add setting that custom post type to disable a single page.
 • Fixed a japanese translation bug.

1.0.4

 • Fixed a custom rss settings bug.

1.0.3

 • Fixed a custom rss settings bug.

1.0.2

 • Fixed a bug that is incorrect ogp image size.

1.0.1

 • Fixed the Universal Analytics bug.

1.0.0

 • Refactoring.
 • Add Method: MW_WP_Hacks::the_bread_crumb()
 • Add Class: MW_WP_Hacks_Manage_Custom_Post_Type

0.6.1

 • Bugfix: Fix bug that display notice error in feed.

0.6.0

 • Add : Facebook social script locale setting.
 • Add : Google social script locale setting.

0.5.0

 • Add : Add Universal Analytics Tracking ID setting.

0.4.4

 • Add : Custom thumbnail size can be selected in media uploader.
 • Change: Delete taxonomy name in wp_title() that to display tax name.

0.4.3

 • Add : In the case of the page where both is_author and is_post_tupe_archive are true, set is_author to a false.

0.4.2

 • Delete: Delete og:local setting.

0.4.1

 • Bugfix: Fix japanese sentence mistake in settings page.

0.4.0

 • Add : Custom post archive page’s meta description setting.

0.3.0

 • Refactoring

0.2.7

 • Add : mw_wp_hacks::get_description();
 • Add : Filter hook mw-wp-hacks-description.
 • Add : OGP setting.
 • Add : Google Site Verification setting.
 • Add : Meta description setting.

0.2.6

 • Bugfix: 404 page title.
 • Add : Hide link in custom post edit page when public => ‘false’.

0.2.5

 • Add : excerpt_more settiing.
 • Bugfix: 404 page title.
 • Change: Delete excerpt_length
 • Change: Added feed post type “post” when activate.

0.2.4

 • Bugfix: Undefined $facebook_app_id error.
 • Bugfix: Notice error in 404 page.
 • Bugfix: Can’t delete meta box error.

0.2.3

 • Supported less than php 5.3.
 • Display message at the update.

0.2.1

 • Fix readme.txt

0.2.0

 • Initial release.