این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

mmmp3

توضیحات

Shortcode integration for Flash MP3 Player from http://flash-mp3-player.net

نصب

Upload the mmmp3 plugin to your blog, Activate it, Use the shortcode in your posts.

سوالات متداول

I’m getting a PHP error
 • Are you running PHP5 or greater? It’s required.
 • Are you running WordPress 3.0 or later? It’s required as well.
What shortcode attributes are available
 • src : substitute attribute for mp3
 • mp3 : URL to MP3 to be played
 • config : The URL of the configuration text file, similar to config_maxi.txt
 • configxml : The URL of the configuration XML file, similar to config_maxi.xml
 • autoplay : 1 to auto-play
 • autoload : 1 to auto-load
 • loop : 1 to loop
 • skin : The URL of the JPEG file (not progressive) to load
 • volume : The initial volume, between 0 and 200.
 • showstop : 1 to show the STOP button
 • showinfo : 1 to show the INFO button
 • showvolume : 1 to show the VOLUME butotn
 • showslider : 0 to hide the player bar
 • showloading : Loading bar display mode; autohide, always, or never
 • loadingcolor : The color of the loading bar
 • bgcolor1 : The first color of the background gradient
 • bgcolor2 : The second color of the background gradient
 • buttoncolor : The color of the buttons
 • buttonovercolor : Hover color of buttons
 • slidercolor1 : The first color of the bar gradient
 • slidercolor2 : The second color of the bar gradient
 • sliderovercolor : Hover color of the bar
 • textcolor : The text color.
 • bgcolor : The background color
 • buttonwidth : The buttons width. By default set to 26.
 • sliderwidth : The slider width. By default set to 20.
 • sliderheight : The slider height. By default set to 10.
 • volumewidth : The width of the VOLUME button. By default set to 30.
 • volumeheight : The height of the VOLUME button. By default set to 6
 • byteslimit : If it is a mp3 streaming, the stream will restart at the bytes limit, for prevent overload.
keyboard shortcuts
 • space : Play/Pause
 • P : Play/Pause
 • S : Stop
 • I : Show informations
 • left : 5 seconds backward
 • right : 5 seconds forward
  • : Volume up
  • : Volume down

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“mmmp3” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “mmmp3” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.0

 • Initial release of plugin. Basic functionality, Supports all shortcode attributes for the properties listed here http://flash-mp3-player.net/players/maxi/documentation/