این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

MicroPoll

توضیحات

MicroPoll is a service that allows you to gather customer responses to polls on your website.

Normally, JavaScript code has to be inserted on each page where you want micropoll to be used. That approach requires editing of templates and including conditionals based on post ID.

This plugin makes it easy to incorporate the MicroPoll service in your WordPress blog without editing templates by providing a MicroPoll widget that can be used in any widget-ready theme.

Once you have installed MicroPoll, navigate to the configuration page and paste in your poll embed code from the MicroPoll web site.

More info:

More Information

عکس‌های صفحه

  • Obtaining the embed code in your MicroPoll account.
  • MicroPoll options page in WordPress.
  • Activating the MicroPoll widget.
  • MicroPoll in action.

نصب

Installing MicroPoll is easy:

  • Download and unzip the plugin.
  • Copy the micropoll folder to the plugins directory of your blog.
  • Enable the plugin in your admin panel.
  • An options panel will appear under Plugins.
  • Paste in your embed code.
  • Enable the MicroPoll widget.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“MicroPoll” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “MicroPoll” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.