این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Mask Contact Form

توضیحات

Onde você deve informar no campo input uma dessas class, Exemplo:

  1. Faça upload dos arquivos para a pasta /wp-content/plugins/ (mantenha a pasta original do plugin)

  2. Ative o plugin na interface de ‘Plugins’ do WordPress

  3. Para utilizar use as classes determinadas

Arbitrary section

A brief Markdown Example

jQuery(‘.date’).mask(’99/99/9999′);
jQuery(‘.tempo’).mask(’00:00:00′);
jQuery(‘.date_time’).mask(’00/00/0000 00:00:00′);
jQuery(‘.cep’).mask(‘00000-000’);
jQuery(‘.phone’).mask(‘0000-0000’);
jQuery(‘.phone-2’).mask(‘(00) 0000-0000’);
jQuery(‘.phone_us’).mask(‘(000) 000-0000’);
jQuery(‘.mixed’).mask(‘AAA 000-S0S’);
jQuery(‘.cpf’).mask(‘000.000.000-00’, {reverse: true});
jQuery(‘.money’).mask(‘000.000.000.000.000,00’, {reverse: true});
jQuery(‘.cnpj’).mask(‘00.000.000/0000-00’, {reverse: true});
jQuery(‘.wpcf7-tel’).mask(maskBehavior, options);

Onde nesse exemplo usamos a classe wpcf7-tel que é nátiva para o formulário de contato Contact Form 7

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Mask Contact Form” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Mask Contact Form” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.