MC4WP: Mailchimp Top Bar

توضیحات

Adds a beautiful, customizable sign-up bar to the top of your WordPress site. This bar is guaranteed to get the attention of your visitor and
increase your Mailchimp subscribers.

This plugin is an add-on for the MC4WP: Mailchimp for WordPress plugin.

Mailchimp Sign-Up Bar, at a glance..

Mailchimp Top Bar adds a simple yet beautiful & customizable opt-in bar to the top or bottom of your WordPress site.

Using this bar, people can subscribe to a Mailchimp list of your choice.

 • Guaranteed to boost conversions.
 • Unobtrusive, visitors can easily dismiss the bar.
 • Easy to install & configure, just select a Mailchimp list and you’re good to.
 • Customizable, you can edit the bar text and colors from the plugin settings.
 • The bar can be at the top or bottom of the visitor’s screen
 • Lightweight, the plugin consists of just a single 4kb JavaScript file.

Development of Mailchimp Top Bar

Bug reports (and Pull Requests) for Mailchimp Top Bar are welcomed on GitHub. Please note that GitHub is not a support forum.

More information

عکس‌های صفحه

نصب

Mailchimp for WordPress

Since this plugin depends on the Mailchimp for WordPress plugin, you will need to install that first.

Installing Mailchimp Top Bar

 1. In your WordPress admin panel, go to Plugins > New Plugin, search for Mailchimp Top Bar and click “Install now
 2. Alternatively, download the plugin and upload the contents of mailchimp-top-bar.zip to your plugins directory, which usually is /wp-content/plugins/.
 3. Activate the plugin
 4. Set your Mailchimp API key in Mailchimp for WP > Mailchimp Settings.
 5. Select a Mailchimp list to subscribe to in Mailchimp for WP > Top Bar.
 6. (Optional) Customize the look & position of your opt-in bar.

سوالات متداول

How to disable the bar on certain pages?

For now, you will have to use a filter to disable the bar on certain pages. The following example only loads the Top Bar on your blog post pages.

add_filter( 'mctb_show_bar', function( $show ) {
  return is_single();
} );

Another example, this only loads the bar on your “contact” page.

add_filter( 'mctb_show_bar', function( $show ) {
  return is_page('contact');
} );

Have a look at the Conditional Tags page for all accepted functions.

How to add a name field to the bar?

You can use the following code snippet to show a “NAME” field in your bar.

add_action( 'mctb_before_submit_button', function() {
  echo '<input type="text" name="NAME" placeholder="Your name" />';
});

add_filter( 'mctb_subscriber_data', function( $subscriber ) {
  if( ! empty( $_POST['NAME'] ) ) {
    $subscriber->merge_fields['NAME'] = sanitize_text_field( $_POST['NAME'] );
  }

  return $subscriber;
});

KB: Add name field to Mailchimp Top Bar

How to hide the bar on small screens?

Adding the following CSS to your site should hide the bar on all screens smaller than 600px. The Simple Custom CSS plugin is great for adding custom CSS.

@media( max-width: 600px ) {
  #mailchimp-top-bar { display: none !important; }
}

I think I found a bug. What now?

Please report it on GitHub issues if it’s not in the list of known issues.

I have another question

Please open a topic on the WordPress.org plugin support forums.

نقد و بررسی‌ها

جون 22, 2020
This useful topbar does need to be updated to allow a required checkbox otherwise it’s no longer useful/legal to use on any website within the EU or any website collecting data from EU citizens.
اپریل 21, 2018 1 پاسخ
the plugin is displayed in "plugins" but no menu, no settings, completely useless ... it is useless!
فبروری 20, 2018
Works exactly as described with great support!
فبروری 19, 2018 4 پاسخ
Hi, I just installed MailChimp Top Bar on my website (where it became a Bottom Bar), and it works just great. Setup is hassle-free, and it looks great without being too aggressive. https://www.microlinux.fr Cheers, Niki
سپتامبر 1, 2017
This is problably the simplest way for adding a MailChimp subscription form to a website – and it's very effective in terms of conversions. Integrates nicely with the popular MailChimp für WordPress plug-in from the same developers.
خواندن تمامی 30 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“MC4WP: Mailchimp Top Bar” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“MC4WP: Mailchimp Top Bar” به 1 زبان ترجمه شده است. با تشکر از مترجمین برای همکاری و کمک‌هایشان.

ترجمه “MC4WP: Mailchimp Top Bar” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.6.0 – Jan 4, 2022

 • JS file now has defer attribute so it is not render blocking.
 • Stylesheet is now inserted through JS, so it is not render blocking.
 • Animations now entirely handled using CSS.
 • JS file is now 20% smaller because of the above (2.6 kB gzipped).

1.5.6 – Dec 1, 2022

 • Minor JS improvements to shrink ~500 bytes off script file.
 • Prepare admin tab navigation for upcoming Mailchimp for WordPress release.

1.5.5 – May 14, 2021

 • Always use minified asset file, regardless of SCRIPT_DEBUG setting.
 • Add nonce to all URL’s using _mc4wp_action parameter.

1.5.4 – May 7, 2021

 • Update classnames to work with MailChimp for WordPress version 4.8.4 (and up).
 • Minor JS optimizations.

1.5.3 – Mar 30, 2021

 • Fix typo in help text.
 • Show bar server-side to speed-up height calculation.

1.5.2 – Mar 9, 2020

 • Add setting to disable bar (stop loading it altogether) after it is used.
 • Increase default cookie lifetime to 1 year.

1.5.1 – Jan 21, 2020

 • Fade response element using CSS animations for better performance.
 • Various minor performance improvements.

1.5.0 – Oct 7, 2019

Compatibility with Mailchimp for WordPress version 4.6.

1.4.1 – Sep 11, 2019

Changes

 • Change name to MC4WP: Mailchimp Top Bar.

1.4.0 – Sep 4, 2019

Improvements

 • Add (advanced) setting to quickly disable the top bar on certain pages.

1.3.2 – Aug 8, 2018

Fixes

 • Required fields notice on selected list was not showing because of invalid list property.

Improvements

 • Prefix internal CSS classes for improved compatibility with other themes or plugins applying global admin styles.

1.3.1 – May 29, 2018

Improvements

 • 30% reduction in script file size because of removed JS dependency.
 • Stop setting unused cookie when Top Bar form is used to subscribe.
 • Add mctb_after_submit_button action hook.
 • Improve animation performance.

1.3 – November 1, 2017

Improvements

 • Form now submits over AJAX, no longer reloading the entire page.
 • Added for attribute to label elements, thanks gabriel-kaam.
 • Added mctb_replace_interests filter hook.

1.2.16 – January 19, 2017

Various minor code improvements.

1.2.15 – September 8, 2016

Improvements

 • Improved responsiveness when bar has additional input fields.
 • Add required attribute to email input.

1.2.14 – August 29, 2016

Fixes

 • Top padding for small screens with admin bar.

Improvements

 • Better bar responsiveness when window dimensions change on the fly (eg resizing a window or changing device orientation mode). (Thanks tech4him1!)

1.2.13 – August 2, 2016

Fixes

 • Error in animating body padding back to its original value.

1.2.12 – July 21, 2016

Fixes

 • Bar would crash when clicking toggle icon during bar animation.

Improvements

 • Function scope generated JavaScript file to prevent Browserify clashes with other loaded scripts.
 • Make sure script works even though it’s loaded in the head section.
 • Preparations for upcoming Mailchimp for WordPress v4.0 release.

Additions

 • Added Spanish language files, thanks to Ángel Guzmán Maeso
 • Added mctb_data filter, to filter form data before it is processed.

Deprecated

 • Deprecated mctb_merge_vars filter.

1.2.11 – July 8, 2016

Improvements

 • Completely removed optional jQuery dependency. The plugin now uses JavaScript animations, resulting in a much smoother experience.

1.2.10 – April 12, 2016

Fixes

 • Closed bar would still overlap underlying elements (like fixed top menu’s).

1.2.9 – March 16, 2016

Fixes

Top Bar was invisible on some themes because of z-index being too low.

1.2.8 – March 15, 2016

Improvements

 • Make sure top bar doesn’t appear on top of WP admin bar.
 • Hardened CSS styles for improved theme compatability.

1.2.7 – January 26, 2016

Improvements

 • Miscellaneous code improvements

Additions

 • Add support for new debug log in Mailchimp for WordPress 3.1

1.2.6 – January 4, 2016

Additions

 • Option to “update existing subscribers” in Mailchimp, which is useful if you have added fields.

  Improvements

 • Toggle icon now has a background color, for increased visibility.

 • Toggle icon now stacks above or below bar on small screens.

1.2.5 – December 10, 2015

The plugin now requires Mailchimp for WordPress version 3.0 or higher.

Fixes

Improvements

 • Improved admin notice when dependencies are not installed.

1.2.4 – November 22, 2015

1.2.3 – November 13, 2015

Improvements

 • Minor refactoring in the way the plugin is bootstrapped.

1.2.2 – September 10, 2015

Fixes

 • Honeypot field being auto-completed in some browsers.
 • Honeypot field was accessible by pressing “tab” key.
 • Hardened security for cookie that tracks sign-up attempts.

1.2.1 – September 8, 2015

Fixes

 • Response message was not showing for some themes.

Improvements

 • Better mobile responsiveness

1.2 – September 3, 2015

Improvements

 • The bar will now auto-dismiss after every successful sign-up.
 • Placeholders will now work in Internet Explorer 7, 8 & 9 as well.

Additions

 • Added options for double opt-in and sending Mailchimp’s “welcome email”.
 • Added mctb_before_label action allowing you to add HTML before the label-element.
 • Added mctb_before_email_field action allowing you to add HTML before the email field.
 • Added mctb_before_submit_button action allowing you to add HTML before the submit button.
 • Added mctb_form_action filter allowing you to set a custom form action.

1.1.3 – June 23, 2015

Fixes

 • Fixes fatal error when visiting settings page on some servers

1.1.2 – June 18, 2015

Improvements

 • Fixes height of response message
 • CSS improvements for compatibility with various popular themes

1.1.1 – June 12, 2015

Fixes

 • Fixes unclickable admin bar (or fixed navigation menu’s).

Improvements

 • Various improvements to bar CSS so it can be easily overridden.
 • Fix vertical alignment of toggle icon.

1.1 – June 10, 2015

Improvements

 • Bar no longer requires jQuery script, saving an additional HTTP request and 100kb

Additions

 • Position option: top or bottom
 • New filter: mctb_mailchimp_list (set lists to subscribe to)
 • Lithuanian translation, thanks to Aleksandr Charkov

1.0.8 – May 6, 2015

Fixes

1.0.7 – April 15, 2015

Fixes

 • mctb_show_bar filter was not functioning properly with some themes.
 • Form always errored when using WPML with String Translations.

Improvements

 • Toggle icon is no longer shown for users without JavaScript.

1.0.6 – March 17, 2015

Fixes

 • Compatibility issues with latest version of Enfold theme
 • Conflict with other plugins shipping very old versions of Composer

Improvements

 • Allow simple inline tags in the bar text

1.0.5 – February 25, 2015

Fixes

 • Bar not loading in some themes after latest update
 • Colors not working because of missing leading # value. Color settings are now validated before saving them.

1.0.4 – February 23, 2015

Fixes

 • Styling issues with Enfold theme.

Additions

 • Settings page now uses a tabbed interface.
 • You can now set a “redirect url” in the bar settings
 • All form response messages can now be customised for the bar form

1.0.3 – February 17, 2015

Improvements

 • Bar will now show “already subscribed” message from Mailchimp for WordPress when a person is already on the selected list.
 • Response message will now show and fadeout after 3 seconds.
 • Various usability improvements for the settings screen.
 • Improved spam detection.
 • Major JS performance improvements.

Additions

 • Multiple new anti-spam measures
 • WPML compatibility

1.0.2 – February 12, 2015

Improvements

 • Better CSS reset for elements inside the bar
 • Other minor CSS improvements

Additions

1.0.1 – February 4, 2015

Fixes

 • The plugin will no longer overlap header menu’s or other elements

Additions

 • You can now set the bar as “sticky”, meaning it will stick to the op your window, even when scrolling.
 • You can now choose the size of the bar, small/medium/big.
 • Added Dutch translation files.

Improvements

 • The menu item will now show above the item asking you to upgrade to Mailchimp for WordPress Pro.

Please update the Mailchimp for WordPress plugin before updating to this version.

1.0 – January 28, 2015

Initial release