این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Live Broadcast

توضیحات

This Plugin for streaming live in Text for WordPress

Descrição

Este Plugin permite fazer uma transmissão ao-vivo no seu WordPress

License

Live Broadcast is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

Live Broadcast is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with Notify Users E-Mail. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.

عکس‌های صفحه

 • Post screen live / Tela de postagem

نصب

 1. Upload the LiveBroadcast directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Use the shortcode [live_broadcast] in your posts and pages. To enter directly in programming, use ‘echo do_shortcode(‘[live_broadcast]’); ‘
 4. Start posting content through the menu Live Broadcast

Instalação

 1. Faça o upload do LiveBroadcast para a pasta /wp-content/plugins/
 2. Ative o plugin atravês da opção Plugins do Menu do seu WordPress
 3. Para usar basta usar o Shortcode [live_broadcast] em seus posts ou páginas. Para inserir diretamente na programação, use o código ‘echo do_shortcode(‘[live_broadcast]’); ‘
 4. Comece a postagem de contéudo atravês da opção Transmissão Ao-Vivo do seu WordPress.

Contribute

Use https://github.com/valeriosouza/live-broadcast for contribute

Colaborar

Para colaborar, use o https://github.com/valeriosouza/live-broadcast .

سوالات متداول

How to verify that the plugin is active? / Como verificar se o plugin está ativo?

Use in your code / Use no seu código

  'if (function_exists('create_shortcode_live_broadcast')){
    echo do_shortcode('[live_broadcast]'); '
There is a force to change the ordering of posts? / Existe uma força de mudar a ordenação de posts?

Just implement the options in the shortcode as below. / Basta implementar as opções no shortcode como abaixo.

  '[live_broadcast orderby="title" order="ASC"]'

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Live Broadcast” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Live Broadcast” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

0.1.3 – 07/08/2013

 • Translate Español

0.1.2 – 25/07/2013

 • Inclusion of ordering option Posts and Translation for pt-BR
 • Fixed issue when post was saved
 • Fix the problem of locating the shortcode

0.1.1 – 24/07/2013

 • New Version with improved code.

0.1.0 – 23/07/2013

 • Lançada primeira versão beta