این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Lightning Flow iFrame

توضیحات

Lightning Flow iFrame is a WordPress plugin that provides a way to embed Salesforce Lightning Flows in a scalable iframe using a simple shortcode.

At a glance, this plugin provides the following features:

  • Auto height adjustment based on content of flow.
  • Set finish URL
  • Pass all querystring values to iframe
  • Manually set iframe querystring in shortcode

نصب

  1. Go to Plugins in the Admin menu
  2. Click on the button Add new
  3. Search for Lightning Flow iFrame and click ‘Install Now’ or click on the upload link to upload lightning-flow-iframe.zip
  4. Click on Activate plugin
  5. Prepare your Salesforce environment as detailed in https://threelevers.com/plugins/iframe-embed/#instruct

سوالات متداول

How do I set up the Salesforce Flow to be embeded?

The flow must be rendered as a Lightning component on a Visualforce page. That Visualforce page must be added to a Salesforce site with proper guest permissions. See details at https://threelevers.com/plugins/iframe-embed/#instruct

Querystring values are not being passed as input variables

Your Visualforce page must capture the querystring and pass it to the lightning component in the inputVariables collection. See details at https://threelevers.com/plugins/iframe-embed/#instruct

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Lightning Flow iFrame” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Lightning Flow iFrame” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.0.0: January 6, 2023

  • Birthday of iFrame Lightning Flow