این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Gosign – Promo Box Block

توضیحات

This plugins contains Promotion Box in which you can add some text with a button with a link on it and you can also change colours of the buttons and text and background of the Promotion Box.

Major features:

Customisable Colour and formatting options

MORE WORDPRESS 5 (GUTENBERG) CONTENT ELEMENTS / CONTENT BLOCKS:

Deutsch

Dieses Plugin enthält eine Promotion-Box, in der Sie einen Text mit einem Button mit einem Link hinzufügen können und Sie können auch die Farben der Buttons und den Text und Hintergrund der Promotion-Box ändern.

Hauptmerkmale:

Anpassbare Farb- und Formatierungsoptionen

MEHR WORDPRESS 5 (GUTENBERG) INHALTSELEMENTE / INHALTSBLÖCKE:

Note: We are trying to give our best to Test this Plugin with the WordPress 5 Plugins and Themes. We will be thankfull if you can give us feedback about your Tests. So we can extend the bottom list.

LIVE DEMO

عکس‌های صفحه

  • Backend Layout of the element
  • Frontend Layout of the element

نصب

English

  1. Upload \”gosign-promo-box\” to the \”/wp-content/plugins/\” directory.
  2. Activate the plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.
  3. Add the Gosign – Promo Box Block to the post or page where you want to show.

Deutsch

  1. Lade \”gosign-promo-box\” in das Verzeichnis \”/wp-content/plugins/\” hoch.
  2. Aktivieren Sie das Plugin über das Menü \”Plugins\” in WordPress.
  3. Fügen Sie das Gosign – Promo Box Block dem Beitrag oder der Seite hinzu, auf der Sie es anzeigen möchten.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Gosign – Promo Box Block” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Gosign – Promo Box Block” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.