این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Frodo Google Maps

توضیحات

Frodo Google Maps plugin lets you create a custom Google map with high quality markers containing categories, descriptions, images and links.Add a customized Google map to your WordPress posts and/or pages quickly and easily with the supplied shortcode.

The Frodo Google Maps allows you create custom Google maps with high quality markers containing locations, descriptions, images, categories, links.

Features

 • Super easy to use, no coding required!
 • Create multiple Google maps
 • Create as many map markers as you need by simply typing in the address
 • Responsive maps
 • Edit your map markers with the click of a button
 • Drag map markers to an exact location
 • Google Maps Streetview supported
 • UTF-8 character support
 • Full screen map functionality
 • Support for localization
 • Choose from four Google maps types: roadmap, terrain, satellite and hybrid
 • Define your own width, height and zoom level for your Google Map
 • Add animations to your map markers
 • Create a map in less than a 30 seconds!
 • Right click to add a marker to your Google map
 • No advertising or links
 • Google Maps Autocomplete
 • Google Maps Transport Layer
 • Set the max zoom level for your map
 • Compatible with caching plugins
 • Compatible with Cloudfare
 • Latest Google Maps API (V3.23, V3.24 & V3.exp)

عکس‌های صفحه

نصب

First time Frodo Google Maps user

Thank you for choosing Frodo Google Maps. In order to create your Google map, simply activate the plugin and click on “Google Maps” in your left navigation menu.

Once the Frodo Google Maps page loads, Go to Setting Page and add your GOOGLE MAP API KEY.

Adding your first map marker

To add a marker to your Google map, go to Location Marker Page. Enter Your Location marker name and enter the address or GPS location in the Address input field, description (optional), Select Marker Animation (optional). Click “Add Marker” and Frodo Google Maps will add your marker to the address you specified.

Adding your first map

Go to Add New page .set the options for your map (height, width, map type, zoom level etc) and then select Location Markers to display in your map.Hit the Submit button

Copy and paste the shortcode into your post or page and WP Google Maps will automatically create the map on your page using the settings you chose above.

سوالات متداول

Installation Instructions

First time Frodo Google Maps user

Thank you for choosing Frodo Google Maps. In order to create your Google map, simply activate the plugin and click on “Google Maps” in your left navigation menu.

Once the Frodo Google Maps page loads, Go to Setting Page and add your GOOGLE MAP API KEY.

Adding your first map marker

To add a marker to your Google map, go to Location Marker Page. Enter Your Location marker name and enter the address or GPS location in the Address input field, description (optional), Select Marker Animation (optional). Click “Add Marker” and Frodo Google Maps will add your marker to the address you specified.

Adding your first map

Go to Add New page .set the options for your map (height, width, map type, zoom level etc) and then select Location Markers to display in your map.Hit the Submit button

Copy and paste the shortcode into your post or page and WP Google Maps will automatically create the map on your page using the settings you chose above.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Frodo Google Maps” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Frodo Google Maps” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.