این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Followize

توضیحات

Este plugin foi desenvolvido para possibilitar a integração de sites desenvolvidos em WordPress ao Followize, um software de gestão de leads capaz de organizar e padronizar o processo de atendimento, além de analisar o desempenho da equipe comercial e ações de marketing de uma maneira objetiva, possibilitando mais produtividade e, é claro, mais lucros.

Com ele será possível criar o(s) formulário(s) do seu site já integrados ao Followize, afim de capturar e distribuir os leads automaticamente para a equipe comercial.

Ao instalar o plugin, a tag de rastreamento será adicionada automaticamente.

عکس‌های صفحه

 • Tela de configuração do plugin
 • Listagem dos formulários cadastrados
 • Edição de um formulário cadastrado

نصب

 1. Faça upload deste plugin em seu WordPress, e ative-o;
 2. Entre no menu lateral “Followize > Configurações”;
 3. Preencha com as chaves de integração do Followize (As chaves estão disponíveis em http://www.followize.com.br/app/integracao/chaves)
 4. Adicione um novo formulário em “Followize > Formulários”, copie seu shortcode e insira nos posts e ou páginas desejadas.
 5. O Followize também disponibiliza um widget para exibição do seu formulário, o “Followize | Formulário”.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Followize” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Followize” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

0.7.7 – 12-07-2023

 • Adicionado o interesse 7 e o campo de instagram
 • Testado com WordPress 6.2.2

0.7.6 – 21-09-2021

 • Suporte a LGPD
 • Testado com WordPress 5.8.1

0.7.5 – 16-04-2020

 • Suporte aos novos interesses
 • Testado com WordPress 5.4

0.7.2 – 17-12-2017

 • Testado com WordPress 4.9.1

0.7.1 – 06-06-2017

 • Testado com WordPress 4.8

0.7 – 04-05-2017

 • Correções de erro