این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

File Inliner

توضیحات

This plugin displays the content of a file in a post. The content of the file
(called a “snippet”) is put in a <pre></pre> block by default.

It has the following advantages over pasting the content of the file in your post
yourself:

  • When the file is modified, no need to modify the posts referring to it
  • Indentation is preserved by default (useful to show code snippets)
  • Can optionally provide a link to the file (no need to copy-paste your snippet)

If requested (see the preserveformat parameter), the content of the file
is put in a <div></div> block, with each line (delimited by
the carriage return) in its own <p></p> block.

Usage

Syntax: [file lang="some_lang" start="a_line_number" end="a_line_number" link="on_or_off" style="some_style_properties" preserveformat="on_or_off"]path/to/your/file[/file]

Note: The order of the attributes is mandatory!

Example: Inlining of a file

In your post, write [file]path/to/your/file[/file]. That’s it!

Example: Using a syntax highlighter plugin

If you write [file lang="cpp"]path/to/your/file[/file] (for instance),
and if the syntax highlighter plugin you use supports
the <pre lang="*"></pre> syntax (most does), then the content
of your file will be processed by the syntax highlighter plugin as usual.

Example: Provide a link to the file

If you write [file link="on"]path/to/your/file[/file], a link will
be automatically added to the top left of the text area.

Example: Inline a subset of a file

If you write [file start="10" end="20"]path/to/your/file[/file],
only the lines 10 to 20 of the file will be displayed. You can omit the start
(ie. “from beginning to line 20”) or the end (ie. “from line 10 to the end of
the file”) if you want.

Example: Set the color of the text to red

In your post, write [file style="color: #FF0000;"]path/to/your/file[/file].

Example: Prevent the plugin to process a [file][/file] block

Just write [file off]your content[/file].

Note: The ‘off’ attribute must come BEFORE any other ones.

عکس‌های صفحه

  • Inlining of a text file
  • Inlining of a C++ file, with syntax highlighting (using CodeHighlighter)
  • Inlining of a Python file, with syntax highlighting (using CodeHighlighter), and a download link
  • Inlining of some lines of a Python file, with syntax highlighting (using CodeHighlighter), and a download link

نصب

  1. Upload fileinliner.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

سوالات متداول

How is the content of the file retrieved by the plugin?

The PHP function
file_get_contents
is used. Your file must be readable by the web server.

Can I use a URL instead of a path to the file?

From the file_get_contents
documentation: A URL can be used as a filename with this function if the
fopen wrappers
have been enabled.

Check your server configuration.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“File Inliner” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “File Inliner” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.