این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Easy Digital Downloads – Additional Shortcodes

توضیحات

Additional Shortcoddes for Easy Digital Downloads adds powerful condional page logic for your WordPress powered ecommerce store.

How to use Additional Shortcodes

The shortcodes included all need opening and closing tags:

Show content if shopping cart is not empty.

[edd_cart_has_contents] Content Here [/edd_cart_has_contents]

Show content if the shopping cart is empty.

[edd_cart_is_empty] Content Here [/edd_cart_is_empty]

Show the content if the cart contains specific products (supports any, all, and variations)

[edd_items_in_cart ids="20"] Content Here [/edd_items_in_cart]

[edd_items_in_cart ids="20,34,25:1"] Content Here [/edd_items_in_cart]

[edd_items_in_cart ids="20,34,25:1" match="all"] Content Here [/edd_items_in_cart]

[edd_items_in_cart ids="20,34,25:1" match="any"] Content Here [/edd_items_in_cart]

Show the content if the cart does not contain specific products (supports any, all, and variations)

[edd_items_not_in_cart ids=”20″]Content here[/edd_items_not_in_cart]
[edd_items_not_in_cart ids=”20,34,25:1″]Content Here[/edd_items_not_in_cart]
[edd_items_not_in_cart ids=”20,34,25:1″ match=”all”]Content Here[/edd_items_not_in_cart]
[edd_items_not_in_cart ids=”20,34,25:1″ match=”any”]Content Here[/edd_items_not_in_cart]

Show the content if the user has made previous purchases (will always be hidden if logged out)

[edd_user_has_purchases] Content Here [/edd_user_has_purchases]

Show the content only if the user has no purchases. Includes the ‘loggedout’ parameter to specify if logged out users
should be included in seeing the content. (Default true)

[edd_user_has_no_purchases loggedout="true"] Content Here [/edd_user_has_no_purchases]

Show the content to logged in users

[edd_is_user_logged_in] Content Here [/edd_is_user_logged_in]

Show the content only to logged out users

[edd_is_user_logged_out] Content Here [/edd_is_user_logged_out]

Show content only if a user has purchased any of the specified download ids.
Supports multiple IDs. If a download has variable pricing, you can pass just the ID for all options, or <download id>:<price id> for a specific variable pricing option.

[edd_user_has_purchased ids="20,34,25:1"] Content Here [/edd_user_has_purchased]

Software Licensing Support:

Show content only if a user has active licenses

[edd_has_active_licenses] Content Here [/edd_has_active_licenses]

Show content only if user has expired licenses

[edd_has_expired_licenses]Content Here[/edd_has_expired_licenses]

Show content only if user has all expired licenses

[edd_has_all_expired_licenses]Content Here[/edd_has_all_expired_licenses]

نقد و بررسی‌ها

خواندن تمامی 1 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“Easy Digital Downloads – Additional Shortcodes” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Easy Digital Downloads – Additional Shortcodes” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.4.2 – December 13, 2021

 • New: Added [edd_items_not_in_cart] shortcode, which will only display the content if the cart does not contain some or all of the specified items.
 • New: Added [edd_has_all_expired_licenses] shortcode, which will only display content if all of the user’s licenses are expired.
 • Dev: Requires PHP 5.3.
 • Dev: Refactor how plugin is loaded.

1.4.1 – September 2, 2021

 • Fix: Compatibility with Software Licensing 3.8.
 • Fix: Use ‘maybe_do_shortcode’ to allow for nested shortcodes.
 • Tweak: Improve readme.txt formatting to make examples more readable.

1.4 – February 24, 2017

 • NEW: Add support for Software Licensing.
 • NEW: Add support for specific items in the cart.
 • TWEAK: Remove references to extract.

1.3

 • NEW: edd_is_user_logged_out shortcode

1.2

 • NEW: edd_user_has_purchased shortcode

1.1

 • NEW: Added edd_is_user_logged_in shortcode

1.0

 • NEW: Initial Release