این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Easy Quote

توضیحات

You can easily add an quote functionality to your WordPress website.

The system will let user to choose your service-category/products first. When user select any catetegory/product, then it will show the child items name along with its price.
If user select one or multiple items, it will show total price.

Optionally, you can add any other plugins short-code at the last step. E.g. you can use any form plugin short-code to show up a contact form to collect user data or manual booking.

GitHub Repository:
https://github.com/MakeWebSmart/wp_mws_easyquote

Video

نصب

After Installation, you will find a menu named \”EasyQuote\” in your WordPress admin panel.

 1. First you need to click on the EasyQuote menu
 2. Then you have to create product list with \”Add new model\” that will appear in the front-end.
 3. Along with adding new model, you have to put items name and price, that will appear after the visitor select a model.
 4. You can re-order your product/model list with the menu Reorder Model Lists
 5. You can Add short-code to display form or any other content at the end of the quoting form, from the menu EasyQuote Option Page
 6. You can customize the quoting form first step name with the option First step field name found in the menu page EasyQuote Option Page

سوالات متداول

Installation Instructions

After Installation, you will find a menu named \”EasyQuote\” in your WordPress admin panel.

 1. First you need to click on the EasyQuote menu
 2. Then you have to create product list with \”Add new model\” that will appear in the front-end.
 3. Along with adding new model, you have to put items name and price, that will appear after the visitor select a model.
 4. You can re-order your product/model list with the menu Reorder Model Lists
 5. You can Add short-code to display form or any other content at the end of the quoting form, from the menu EasyQuote Option Page
 6. You can customize the quoting form first step name with the option First step field name found in the menu page EasyQuote Option Page

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Easy Quote” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Easy Quote” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.